Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Malik Abou Abdelkarim

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Si Malik Abou Abdelkarim ay isang nakatataas na pinuno ng isang grupo ng mga lumalaban sa grupo ng mga teroristang al-Qaida in the Lands of the Islamic Maghreb (AQIM). Sa ilalim ng pamumuno ni Abdelkarim, ang kanyang grupo ay nakakuha ng mga sandata at nagsagawa ng mga kidnapping at maliliit na pag-atakeng terorista sa Hilaga at Kanluran ng Africa. Nireport na si Abdelkarim ang pumatay sa isang pitumpu’t walong taong gulang na hostage na Pranses sa Niger noong Hulyo 2010. Ang pag-atake noong Hunyo 2010 ng grupo ni Abdelkarim ay nagresulta sa pagkamatay ng 11 Algerian gendarmes.

Ang Al-Qaida in the Lands of the Islamic Maghreb (AQIM), na dating kilalang Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC), ay nagsagawa ng dose-dosenang pag-atakeng terorista sa hilagangkanluran ng Africa. Inako ng AQIM na sila ang may-kagagawan ng mga suicide bombing, kidnapping ng mga Westerner, mga assassination at ang mga pag-atakeng ginagamit ang improvised explosive device.  Ang grupo ay nagsagawa ng dalawang magkasabay na suicide operation noong Disyembre 2007, na inatake ang punong tanggapan ng United Nations program at ang Algerian Constitutional Council, na napatay ang 42 tao at nasugatan ang 158 iba pa.  Inako din ng AQIM ang pagpatay noong Hunyo, 2009 sa Amerikanong Christopher Leggett, na nasa Mauritania bilang isang misyonaryo. Noong Septiyembre 2012, hinikayat ng AQIM ang mga miyembro nito na pagbantaan ang mga embahada ng U.S. at patayin ang mga U.S. ambassador. Noong Septiyembre 2006, inanunsiyo ng AQIM ang opisyal nitong pakikipag-ugnayan sa alQaida, at magmula noon ay pinagtibay nilang muli ang kanilang intensiyong atakihin ang mga interes at mga mamamayan ng mga bansa sa Kanluran.

Itinalaga ng U.S. Department of State ang GSPC n isang Foreign Terrorist Organization alinsunod sa Seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act (na sinusog) noong Marso 27, 2002, at binago ang pagtatalaga sa grupo sa ilalim ng bago nitong pangalan, AQIM, noong Oktubre 16, 2009. Ang U.S. Department of Treasury ay itinalaga ang grupo noong Pebrero 21, 2008 na Specially Designated Terrorist Entity alinsunod sa Executive Order 13224.