Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Mga Kidnapping at Mga Pagpatay

Lebanon | 1985 hanggang 1989

Napakaraming nangyaring mga kidnapping at mga pagpatay na ginawa ng mga teroristang kaugnay sa Hezbollah noong sampung taon ng hostage crisis sa Lebanon. Nagtagal ang hostage crisis mula 1982 hanggang 1992.

Noong Marso 16, 1984, kinidnap ng mga terorista si William Buckley, ang CIA Station Chief sa Beirut. Si Buckley ay ininterogeyt, tinortyur, at binihag nang 15 buwan bago sa tinantiyang petsa na pinatay siya.

Noong Disyembre 3, 1984, inireport na nawawala si Peter Kilburn, ang librarian ng American University of Beirut. Pagkalipas ng labing-anim na buwan, siya at ang dalawa pang bihag ay binaril at pinatay, at ang kanilang mga bangkay ay itinambak sa mga bundok sa silangan ng Beirut.

Noong Pebrero 17, 1988, kinidnap ng mga terorista si Col. William Higgins mula sa kanyang United Nations peacekeeping na sasakyan. Bilang isang bihag, si Col. Higgins ay ininterogayt at tinortyur bago siya pinatay. Hindi alam kung kailan ang eksaktong petsa na pinatay siya.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may kagagawan nitong mga pag-atake.

Mga Biktima

Litrato ni William Higgins Pinatay Noong 1989
William Higgins Pinatay Noong 1989
Litrato ni Peter Kilburn Pinatay Noong 1986
Peter Kilburn Pinatay Noong 1986
Litrato ni William Buckley Pinatay Noong 1985
William Buckley Pinatay Noong 1985