Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba ng Khobar Towers

Dhahran, Saudi Arabia | Hunyo 25, 1996

Noong Pebrero 26, 1993, sumabog ang isang trak na may bomba sa ilalim ng Tower One ng World Trade Center sa New York City. Ang hangad sa pagpapasabog ng 1,500 librang bomba ay wasakin ang dalawang tower sa pamamagitan ng pagpapatumba ng Tower One sa Tower Two, na sa ganitong paraan ay patayin ang libu-libong tao. Bagama’t hindi nawasak ang alinman sa dalawang tower, napatay ang anim na tao, nasaktan ang higit sa isang libong tao, at nagsanhi ng kapinsalaang nagkakahalagang daang-daang milyong dolyar.

Ang attack ay pinlano ng isang grupong kaugnay sa al-Qa’ida, na kabilang si Abdul Rahman Yasin, Ramzi Yousef, at mga iba pa. Ang operasyong ito ay pinondohan ni Khalid Shaikh Mohammed, ang tiyo ni Ramzi Yousef at isang nakatataas na miyembro ng al-Qa’ida. Ang anim sa mga lalaking kaugnay sa attack na ito ay nahatulan nang may-sala, kabilang ang utak nitong si Ramzi Yousef.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.