Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Khalid Saeed al-Batarfi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Khalid al-Batarfi ay isang nakatataas na miyembro ng AQAP sa Hadramaut Governorate ng Yemen at dating miyembro ng shura council ng AQAP. Noong 1999, siya ay pumunta sa Afghanistan, na kung saan siya nagsanay sa al-Farouq camp ng al-Qa’ida. Noong 2001, siya ay sumali sa Taliban na lumaban sa mga sundalo ng Estados Unidos at ang Northern Alliance. Noong 2010, si al-Batarfi ay sumali sa AQAP sa Yemen, na pinamumunuan ng mga lumalaban para sa AQAP sa pagsakop sa Abyan Province ng Yemen, at hinirang siya ng AQAP bilang emir ng Abyan. Nang namatay ang lider ng AQAP na si Nasir al’Wuhayshi noong Hunyo 2016 na resulta ng pag-istrayk ng militar ng Estados Unidos, siya ay nagpahayag ng babala na sisirain ng al-Qa’ida ang ekonomiya ng Estados Unidos at aatakihin nito ang iba pang mga interes ng Estados Unidos.

Pagkatapos ianunsio ng Estados Unidos na kikilalanin nito ang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel, si al-Batarfi ay lumabas sa isang video ng AQAP noong Enero 2018, na pinagbabantaan ang Estados Unidos at mga Hudyo. Noong Enero 23, 2018, si al-Batarfi ay hinirang ng Department of State bilang isang Bukod-tanging Terorista sa Buong Mundo (SDGT) alinsunod sa Executive Order 13224.

Karagdagang litrato ni

al-Rimi and Batarfi English PDF
al-Rimi and Batarfi Arabic PDF
AQAP English PDF
AQAP Arabic PDF