Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Mga Pagpatay sa Consulate

Karachi, Pakistan | Marso 8, 1995

Noong umaga ng Marso 8, 1995 may isang puting van na naghatid ng mga pasahero nito sa trabaho sa U.S. Consulate sa Karachi, Pakistan. Sa isang matrapik na interseksiyon, may isang taksing pumaling sa harap ng van, napilitan itong huminto habang hinadlangan itong makaalis ng isa pang kotse. Mabilis itong linapitan at pinagbabaril ng nakamaskarang mga terorista na armado ng mga ripleng automatic at pinaulanan ng bala ang van at binasag ang mga bintana nito. Napatay ang dalawang Amerikanong empleado ng konsulado at nasaktan ang isa .

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.