Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba sa mga Sibilyang Pakistani

Karachi, Pakistan |Hunyo 14, 2002

Noong Hunyo 14, 2002, sumabog ang isang kotseng may bomba sa lugar na may maraming pedestriyan sa labas ng U.S. Consulate sa Karachi, Pakistan. Napatay sa attack ang 12 mga lalaki at mga babaeng Pakistani at nasaktan ang 40 iba pa.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.