Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Hasan Izz-al-Din

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Ang terorista sa taas ay pinaniniwalaang isang miyembro ng teroristang organisasyong Lebanese Hizballah.

Noong Hunyo 14, 1985, hinayjak ng mga terorista ang TWA Flight 847 na galing ng Athens, Greece patungong Rome, Italy. Pagkatapos nitong lumipad sa iba’t ibang lugar, ibinaba ang eroplano sa Beirut, Lebanon, na kung saan binaril at pinatay ng hijackers si U.S. Navy diver Robert Stethem at tinapon ang kanyang bangkay sa airport tarmac.

Ang terorista sa taas ay isinakdal dahil kasali siya sa pagpaplano at pagsasagawa ng hijacking ng isang eroplanong pangkalakal noong Hunyo 14, 1985. Ang hijacking ay nagresulta sa pagsalakay sa maraming pasahero at mga miyembro ng crew, at sa pagpatay sa isang mamamayan ng Estados Unidos.

Ang indibidwal na nakalista sa taas ay kinasuhan ng sumusunod na mga paratang:

Pagsasabwatan para gawin ang panunulisan sa eroplano, para kumuha ng mga bihag, para gawin ang panunulisan sa himpapawid na nagresulta sa pagpatay ng tao, para hadlangan ang flight crew, para maglagay ng kasangkapang mapaminsala sa loob ng isang eroplano, para maglagay ng mga kasangkapang sumasabog na kung saan may mga tao sa eroplano, at para salakayin ang mga pasahero at crew; panunulisan sa himpapawid na nagresulta sa pagpatay; panunulisan sa himpapawid; pagkuha ng (mga) bihag; paghadlang sa flight crew; paglagay ng mga pampasabog sa loob ng eroplano; paglagay ng kasangkapang mapaminsala sa loob ng eroplano; pagsalakay sa loob ng eroplano na may balak na mag-hijack na ginagamit ang sandatang mapanganib at nagresulta sa malubhang kapinsalaan sa katawan; at pagtulong at pag-udyok.