Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba ng American Diplomatic Convoy

Beit Hanoun, Gaza Strip | Oktubre 15, 2003

Noong Oktubre 15, 2003, napatay ang tatlong Amerikano at nasaktan nang malubha ang isa pa, nang sumabog ang isang kotse sa tabi ng karsada sa Beit Hanoun, Gaza Strip. Ang mga biktima ay security ng mga kinatawang mula sa tanggapan ng U.S. Middle East Envoy habang ito ay papunta sa Gaza para interbyuhin para sa Fullbright scholarship ang mga aplikanteng Palestinian.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.