Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Faker Ben Abdelaziz Boussora

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Faker Boussora, na kilala rin sa pangalang Abu Yusif al-Tunisi, ay mamamayan ng Tunisia at marami siyang koneksiyon sa radical Islamic extremism. Siya ay isang sinanay na kasapi ng al-Qa’ida na nagpahayag ng kanyang balak na maging martir sa kanyang pagpapakamatay. Si Boussora ay kasamahan ng pinaghihinalaang teroristang Tunisian na si Abderraouf Jdey, at maaaring magkasamang nagbiyahe silang dalawa sa nakaraan.

Si Boussora ay umalis sa kanyang bayan ng Tunisia noong 1988 para manirahan sa France. Umalis siya ng France noong 1991 at nag-imigrate sa Montreal, Canada, madalas na pabalik-balik sa pagitan ng Canada at Tunisia sa mga panahon ng dekada 1990. Si Boussora ay naging isang mamamayan ng Canada noong 1999 at noong nasa Canada siya, sumasamba siya sa Assunna Mosque sa Montreal.

Si Boussora ay umalis ng Canada noong 1999 at maaaring nagbiyahe papuntang Afghanistan nang higit sa isang beses sa mga panahong 1999-2000. Siya ay sinanay ng al-Qa’ida habang nasa Afghanistan, at pagkatapos ay bumalik siya sa Canada.

Ang mga awtoridad ay patuloy na nag-aalala na baka si Boussora ay magtangkang bumalik sa Canada o sa Estados Unidos para magplano o sumali sa isang terrorist attack. Maaaring may malubha siyang sakit at dahil dito ay malaki ang kanyang ipinayat at nagbago ang kanyang hitsura.