Mga Kuwento ng Pagtatagumpay

Edgar Navarro

Patay Na

Noong Pebrero 2003, sina Thomas Howes, Keith Stansell at Marc Gonsalves ay binihag ng FARC nang bumagsak sa gubat ng Colombia ang sinasakyan nilang eroplanong Amerikano. Bilang bahagi ng pagsasapakatan sa pagkuha ng mga bihag, pinatay ng FARC at ng mga kasapakat nito ang dalawang pasahero sa eroplano: ang Amerikanong si Thomas Janis at ang Colombianong si Sarhento Luis Alcides Cruz.

Noong Oktubre 19, 2003, si Edgar Gustavo Navarro (na kilala rin sa ngalang El Mocho), Commander ng Teofilo Forero Mobil Column (TFMC) ng Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), ay napatay sa isang pakikipagbarilan sa Colombian Army. Napatay si Navarro dahil sa tatlong tao na, naganyak sa maaaring matanggap nilang gantimpala, na sinamahan ang mga sundalong Colombiano sa kampo ng TFMC na kung saan nagbarilan. Noong Abril 2004, ang bawa’t isa sa tatlong nagsuplong ay nakatanggap ng $300,000 para sa kanilang tulong na pagbigay ng impormasyong nagbigay-daan sa kamatayan ni Edgar Navarro. Si Navarro ay pinaghinalaang kasangkot sa kidnapping ng tatlong Amerikanong binabanggit sa taas.

Magmula 1997, tinuturing ng U.S. Department of State ang FARC bilang isang Teroristang Organisasyon sa Ibang Bansa. Hinahangad ng FARC na labanan, sa pamamagitan ng lakas, dahas, at ng iba pang mga gawaing kriminal, ang mga bansa, mga pamahalaan at mga indibidwal na hindi sang-ayon sa kanilang mga pananaw. Magmula sa mga unang bahagi ng dekada 1960, ang FARC ay marahas na kontra sa Estados Unidos at kinalaban ang mga patakaran ng Estados Unidos, at sinabi nito noong Marso 1998 na ang lahat ng mga opisyal ng Estados Unidos ay kinikilala nilang mga military target. Bukod sa pangangalakal ng mga narkotiko, ginagamit ng FARC ang panghuhuthot, kidnapping at pagpatay ng mga mamamayan ng Estados Unidos na nagtatrabaho, bumibisita o nagnenegosyo sa Colombia at kalapit na mga bansa.