Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagsalakay sa mga Turista

Bwindi Park, Uganda | Marso 1, 1999

Noong Marso 1, 1999, sinalaky ng grupo ng 100 sundalong Interahamwe ang mga turistang hindi-armado at ang kanilang mga giya sa Bwindi Impenetrable National Park sa Uganda. Ang Interahamwe ay isang organisasyong paramilitar na itinatag ng isang grupo ng mga kabataang lalaking Hutu na nagsagawa ng Genocide sa Rwanda laban sa mga Tutsi noong 1994.

Sa attack sa Bwindi Park, ang ilang mga grupo ng mga turista ay sinaktan, binihag, at pinilit na maglakad patungong Democratic Republic of Congo. Ang isang Ugandan, si Paul Ross Wagaba, ay sinunog nang buhay. Walo sa mga biktima, kabilang ang mga Amerikanong sina Susan Miller at Robert Haubner, ay pinaggugulpi hanggang namatay.

Maraming bagay ang ninakaw sa mga turista nang sinalakay sila, kabilang ang mga pasaporteng Estados Unidos, lisensiya para sa pagmamaneho sa Estados Unidos, pangbabaeng relos pang-diving na tatak Citizen, at Toshiba Portogo laptop computer.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.