Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Paglusob ng mga Terorista sa U.S. Special Mission Compound at Annex sa Benghazi, Libya

Benghazi, Libya|Septiyembre 11-12, 2012

Noong Septiyembre 11-12, 2012, apat na Amerikano — ang U.S. Ambassador sa Libya na si John Christopher Stevens, ang Foreign Service Information Management Officer na si Sean Smith, at ang mga Protective Security Specialist na sina Glen Anthony Doherty at Tyrone Snowden Woods — ay napatay sa isang paglusob ng mga terorista sa U.S. Special Mission Compound at Annex sa Benghazi, Libya. Ang mga sunudsunod na mga paglusob sa pamamagitan ng panununog, mga machine gun, mga rocket-propelled grenade (mga RPG), at mga mortar ang ginamit sa paglusob sa dalawang pasilidad ng Estados Unidos sa Benghazi, at sa mga Amerikano na paro’t parito sa pagitan nitong dalawang pasilidad. Karagdagan dito, ang mga paglusob ay nagsanhi ng malubhang pagkakasugat sa dalawang Amerikano, nakasakit sa tatlong kinontratang guardiyang Libyan, at nagresulta sa pagkakasira nitong dalawang pasilidad kaya iniwanan na lang at hindi na ginagamit ang mga ito.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $10 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.

Si Ambassador John Christopher Stevens, 52, ay ipinanganak sa northern California at siya ay nagsimulang manungkulan sa Foreign Service noong 1991. Si Ambassador Stevens ay nadestino sa iba’t ibang bansa at siya noon ang Deputy Chief of Mission sa Libya mula 2007 hanggang 2009. Mula Marso 2011 hanggang Nobyembre 2011, si Ambassador Stevens ay naglingkod bilang Special Representative sa Libyan Transitional National Council, at siya ay dumating sa Tripoli noong Mayo 2012 bilang U.S. Ambassador sa Libya. Bago siya pumasok sa Foreign Service, si Ambassador Stevens ay isang abogado para sa Kalakalang Pandaigdig sa Washington, DC, at bago nito, siya ay isang Peace Corps volunteer na nagturo ng Ingles sa Morocco mula 1983 hanggang 1985. Sinabi ng Secretary of State na si Hillary Rodham Clinton na si Ambassador Stevens ay isang “magiting at mabait na tao, napakagaling na diplomat, at isang bayaning Amerikano.”

Si Sean Smith, 34, ay ipinanganak sa San Diego, California, at siya ay nagpalista sa Air Force noong 1995, naglingkod bilang isang ground radio maintenance specialist at Staff Sergeant. Si Smith ay nagsimulang manungkulan sa Foreign Service noong 2002 bilang isang Information Management Officer, na kung saan nadestino siya sa iba’t ibang bansa, kabilang sa mga ito ang Baghdad, Pretoria, Montreal, at ang Hague. Si Smith ay pumunta sa Benghazi, Libya, noong Septiyembre 2012 para magkaloob ng communications and management support sa U.S. Special Mission.

Si Glen Anthony Doherty, 42, ay ipinanganak sa Winchester, Massachusetts, at siya ay nagpalistang maging Navy SEAL noong 1995 at nadestino siya sa Iraq at Afghanistan. Bago siya pumasok sa Navy, si Doherty ay nagtrabaho din bilang isang propesyonal na ski instructor, nag-aral maging piloto, at may karanasan siya bilang isang paramedic at flight trainer. Noong 2005, si Doherty ay nagsimulang magtrabaho sa isang pribadong kompanya na naghahandog ng security para sa mga Amerikanong opisyal na nasa ibang bansa. Si Doherty ay pumunta sa Benghazi, Libya, noong Septiyembre 2012 para magbigay ng security sa U.S. Special Mission.

Si Tyrone Snowden Woods, 41, ay ipinanganak sa Portland, Oregon, at naglingkod ng dalawampung taon bilang isang Navy SEAL, nagsilbe siya ng maraming tour sa Somalia, Iraq at Afghanistan. Si Woods ay isa ring registered nurse at certified paramedic. Noong 2010, Si Woods, sa pamamagitan ng isang pribadong security contractor, ay nagsimulang magbigay ng security para sa mga Amerikanong opisyal na nasa ibang bansa. Si Woods ay pumunta sa Benghazi, Libya, noong Septiyembre 2012 para magkaloob ng security sa U.S. Special Mission.

Mga Biktima

Litrato ni John Christopher Stevens
John Christopher Stevens
Litrato ni Sean Smith
Sean Smith
Litrato ni Glen Anthony Doherty
Glen Anthony Doherty
Litrato ni Tyrone Snowden Woods
Tyrone Snowden Woods