Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Bashir Mohamed Mahamoud

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Bashir Mohamed Mahamoud ang military komander ng Harakat Shabaab al-Mujahidin (al-Shabaab). Sa huling bahagi ng 2008, isa rin siya sa mga 10 miyembro ng liderato ng konseho ng al-Shabaab. Si Mahamoud at ang isang kasama ang namahala sa isang mortar attack sa Somali Transitional Federal Government (TFG) sa Mogadishu noong Hunyo 10, 2009. Sa karagdagan, magmula noog 2007, siya ang nag-kokoordinate ng mga ginagawa ng al-Qaida sa Somalia. Noong Abril 2010, si Mahamoud ay hinirang ng U.S. Department of the Treasury alinsunod sa Executive Order 13536 dahil sa kanyang kontribusyon sa karahasan at sa pagkasira ng seguridad sa Somalia.

Ang Al-Shabaab ay ang dating sangay militar ng Somali Council of Islamic Courts na sumakop sa karamihan sa kanlurang Somalia sa ikalawang hati ng 2006. Pinagpatuloy ng Al-Shabaab ang marahas na paghihimagsik sa kanluran at gitnang Somalia. Inako ng pangkat na sila ang may kagagawan ng maraming pagbobomba—kasama ang iba’t-ibang uri ng suicide attacks—sa Mogadishu at sa kalagitnaang at hilagang Somalia, karaniwang tina-target ang mga opisyal ng Pamahalaan ng Somalia at mga naturingang kakampi ng Transitional Federal Government (TFG) ng Somalia. Ang Al-Shabaab ang may kagagawan ng limang kinoordinate na suicide car bombings noong Oktubre 2008 na sabay-sabay tinitira ang mga target sa dalawang lungsod sa hilagang Somalia, at pinatay ang hindi kumukulang sa 26 na tao at puminsala sa 29 na iba pa. Ang Al-Shabaab ang may kagagawan ng dalawang suicide bombings sa Kampala, Uganda, noong Hulyo 11, 2010, na pumatay sa mahigit sa 70 tao, kasama ang isang Amerikano. Itong pangkat ang may kagagawan sa pagpatay ng mga Somali na aktibista para sa kapayapaan, ng international aid workers, maraming tao na walang kaugnayan sa pamahalaan at ng mga peryodista. Noong Pebrero 2012, inanunsiyo ng al-Shabaab at ng al-Qaida ang pormal nilang alyansa.

Hinirang ng U.S. Department of State ang al-Shabaab na isang Organisasyon ng mga Terorista sa Ibang Bansa alinsunod sa Seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act (ayon sa pagsusog) noong Pebrero 26, 2008, at isang Specially Designated na Teroristang entidad sa Buong Mundo alinsunod sa Executive Order 13224 noong Pebrero 29, 2008.