Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Al-Mawla na kilala rin sa ngalang Hajji ‘Abdallah, ay isang nakatataas na lider ng Estado ng Islam sa Iraq at Syria (ISIS). Dati siyang iskolar sa relihyon ng al-Qa’ida sa Iraq (AQI), ang organisasyong sinundan ng ISIS, na kung saan patuloy siyang tumaas ng rangko hanggang siya ay naging isang nakatataas na lider sa ISIS.

Bilang isa sa mga pinakamataas na panatiko, tumulong si Hajji ‘Abdallah sa pagtataboy at pangatwiranan ang mga sapilitang pagdukot at pagtangay, pagpatay, at trafficking ng mga minoridad na Yazisi sa hilagang-kanluran ng Iraq at pinaniniwalaang siya ang namahala sa ilan sa mga teroristang pagpapatakbo ng grupo sa buong mundo. Siya ang posibleng papalit sa lider ng ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi.

Noong Hunyo 2014, ang ISIS na kilala rin sa ngalang Da’esh, ay sinakop ang mga bahagi ng Syria at Iraq, nagpahayag na sila ay isang “caliphate” ng Islam, at ginawang “caliph” si al-Baghdadi. Sa mga nakalipas na taon, ang ISIS ay nakatanggap ng pagkilala ng mga grupong jihadist at ng mga taong radikal sa lahat ng dako ng mundo, na nagbibigay insperasyon sa mga pag-atake sa iba’t ibang dako ng mundo.

Itong gantimpala ay mahalaga sa aming paglaban sa ISIS. Sa panahong tinatalo ang ISIS sa larangan ng labanan, ang hangad namin ay malaman kung sino ang mga lider ng grupo at hanapin sila para maipagpatuloy ng pangdaigdig na samahan ng mga bansang linalabanan, ang pagsira sa mga natitira sa ISIS at hadlangan ang kanilang mga ambisyong lusubin ang mga ibang bansa.

Karagdagang litrato ni

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla