Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Ahmad Ibrahim al-Mughassil

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Noong Hunyo 25, 1996, sinalakay ng mga miyembro ng Saudi Hizballah ang Khobar Towers housing complex na malapit sa Dharan, Saudi Arabia. Noong panahong iyon, nakatira sa complex ang U.S. military personnel. Minaneho ng mga terorista sa parking lot ang isang tanker na puno ng mga plastic na pampasabog at pinasabog ito, na winasak ang lahat dito maliban sa pinakamalapit na gusali. Napatay sa attack ang 19 na U.S. servicemen at isang Saudi, at nasugatan ang 372 iba pa na mga mamamayan ng iba’t ibang bansa.

Ang taong nakalista sa taas ay isinakdal sa Eastern District ng Virginia para sa pagbomba ng Khobar Towers military housing complex sa Dhahran, Saudi Arabia noong Hunyo 25, 1996.

Ang indibidwal na nakalista sa taas ay kinasuhan ng sumusunod na mga paratang:

Pagsasabwatang patayin ang mga mamamayan ng Estados Unidos; pagsasabwatang patayin ang mga empleado ng Estados Unidos; pagsasabwatang gamitin laban sa mga mamamayan ng Estados Unidos ang mga sandatang sumisira at pumapatay ng marami; pagsasabwatang wasakin ang pag-aari ng Estados Unidos; pagsasabwatang salakayin ang utilities na para sa pagtatanggol ng bansa; pagbobomba na nagresulta sa kamatayan; paggamit laban sa mga mamamayan ng Estados Unidos ng mga sandatang sumisira at pumapatay ng marami; pagpatay ng tao sa panahong ginagamit ang kasangkapang mapaminsala habang isinasagawa ang krimen ng karahasan; pagpatay sa mga empleado ng pamahalaang pederal; at tangkang pagpatay ng mga empleado ng pamahalaang pederal.