Pagpopondo sa Terorismo

Noong 2002, ang Pamahalaan ng Estados Unidos ay naglunsad ng isang kampanya ng mga pagkakaloob ng gantimpala para labanan ang pagtustos sa terorismo.

Ang terorismo sa iba’t ibang dako ng mundo ay tinutustusan ng mga perang pinadadala sa mga terorista ng mga sumosoporta sa kanila na mula sa iba’t ibang lugar sa mundo. Ang Pamahalaan ng Estados Unidos ay kasalukuyang naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyong magbibigay-daan sa pagkalas ng sistemang ginagamit para tustusan ang isang organisasyong terorista.

Para tingnan ang poster na nilikha para sa programang ito, mangyaring piliin ang sumusunod na mga image:

download Stop blood money pdf

Tingnan ang Mga Poster

Ang lahat ng dokumentong madada-download mula sa pahinang ito ay nasa PDF format.  Para tingnan ang mga PDF, dapat kayong may kopya ng Adobe Acrobat Reader.  Pwede ninyong i-download ang isang version na hindi ninyo babayaran sa pamamagitan ng pag-click sa link sa ibaba.

Get Adobe Reader