Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Abdul Rahman Yasin

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Tinulungan ni Abdul Rahman Yasin si Ramzi Ahmed Yousef, ang utak ng mga terorista, na isagawa ang pagbomba sa World Trade Center sa New York City noong Pebrero 1993. Sina Yousef at Yasin ay minaneho papuntang basement ng World Trade Center ang isang van na puno ng mga pampasabog, na pumatay sa anim na tao at sumugat sa higit sa isang libong tao. Si Yasin ay tumakas kaagad ng Estados Unidos pagkatapos ng pagbomba para iwasang maaresto.

Pagkatapos ng pagbomba, ang mga opisyal na nagpapatupad ng batas ay nakakuha ng ebidensiya na nagbigay-daan sa pagsakdal at pag-aresto ng mga ilang pinaghihinalaang terorista na kasangkot sa pagbomba, kabilang si Yasin.

Si Yasin ay ipinanganak sa Estados Unidos, lumipat sa Iraq noong dekada 1960, at bumalik sa Estados Unidos noong fall ng 1992. Siya ay may pasaporteng Estados Unidos.

Ang indibidwal na nakalista sa taas ay kinasuhan ng sumusunod na mga paratang:

Pamiminsala sa pamamagitan ng sunog o ng pampasabog, pamiminsala sa pag-aari ng Estados Unidos sa pamamagitan ng sunog o ng pampasabog; paglululan ng pampasabog sa pagtawid ng mga estado; pagwasak ng mga sasakyang de motor o ng mga pasilidad para sa mga sasakyang de motor; pagsasabwatang gumawa ng masama laban sa Estados Unidos o dayain ito; pagtulong at pag-udyok; parusa ng kamatayan o pakakapreso nang habangbuhay kapag nagresulta sa kamatayan; assault sa isang opisyal ng pamahalaang pederal sa panahong tinutupad ang kanyang tungkulin; at pagsasagawa ng krimen ng karahasan sa pamamagitan ng paggamit ng sandata o kasangkapan na nakakamatay.

Karagdagang litrato ni

Abdul Rahman Yasin