Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Abderraouf Ben Habib Jdey

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Abderraouf Jdey, na kilala rin sa pangalang Farouq al-Tunisi, ay may mahabang kasaysayan ng pagkakasapi sa mga samahang extremist. Malapit siya sa mga kasapi ng al-Qaida at kasangkot siya sa mga pagpaplano ng hijacking/terorismo. Si Jdey ay kasamahan ng pinaghihinalaang teroristang Tunisian na si Faker Boussora, at maaaring magkasamang nagbiyahe silang dalawa sa nakaraan.

Si Jdey ay umalis sa kanyang bayan ng Tunisia noong 1991 at nag-imigrate sa Montreal, Canada, naging mamamayan ng Canada noong 1995. Noong nasa Canada siya, si Jdey ay nag-aral ng Biology sa University of Montreal at sumasamba sa Assunna Mosque sa Montreal.

Si Jdey ay umalis ng Canada noong 1999 at sinanay sa pakikipaglaban at nakipaglaban sa Afghanistan hanggang 2000. Nilabanan niya ang Afghan Northern Alliance at may ginawa siyang sulat ukol sa kanyang pagpapakamatay na nagsasabing balak niyang maging isang martir ng jihad. Sa panahong iyon, si Jdey ay napanood rin sa isang kilalang video tungkol sa pagkamartir na nang lumaon ay natuklasan sa bahay ng isang lider ng al-Qa’ida noong 2001.

Pagkatapos bumalik sa Montreal ni Jdey noong 2001, na kung saan siya ay nakihalubilo sa mga extremist para sa mga paraan sa pagsali sa jihad, umalis ng Canada si Jdey. Ang mga awtoridad ay patuloy na nag-aalala na baka si Jdey ay magtankang bumalik sa Canada o sa Estados Unidos para magplano o sumali sa isang terrorist attack.

Karagdagang litrato ni

Litrato ni Abderraouf Ben Habib Jdey
Litrato ni Abderraouf Ben Habib Jdey