MGA PINAKABAGONG BALITA

Adnan Abu Walid al-Sahrawi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Adnan Abu Walid al-Sahrawi (Abu Walid) ang lider ng tinalagang Banyagang Teroristang Organisasyon (FTO) ISIS sa Kalakihang Sahara (Kilala rin sa ngalang ISIS-GS). Nagsimula ang ISIS-GS nang si Abu Walid at ang kanyang mga alagad ay humiwalay sa Al-Mourabitoun, dating nakadikit sa al-Qa’ida.

Unang pinahayag ni Abu Walid ang katapatan ng kanyang grupo sa ISIS noong Mayo 2015 at, noong Oktubre 2016, kinilala ng ISIS ang kanyang pangako ng katapatan. Sa kanilang himpilan sa Mali na nasa pagitan ng Mali-Niger border, inangkin ng ISIS-GS na sila ang may kagagawan sa ilang mga pag-atake sa ilalim ng pamamahala ni Abu Walid, kasama ang Oktubre 4, 2017 na pag-atake sa U.S.-Nigerien patrol sa rehiyon ng Tongo Tongo, Niger na malapit sa border ng Mali, na nagresulta sa pagkamatay ng apat na sundalo ng Estados Unidos at apat na sundalo ng Niger.

(Buong Teksto »)

Ambush sa Niger noong 2017

Tongo Tongo, Niger | Oktubre 4, 2017

Noong Oktubre 4, 2017, inambush ng mga militante na kaugnay sa ISIS-Greater Sahara (ISIS-GS) ang mga miyembro ng pangkat ng Special Forces ng Estados Unidos – na nasa Niger para sanayin, pagpayuhan, at tulungan ang mga sundalo ng Niger na labanan ang terorismo – at makibakas sa mga sundalo ng Niger malapit sa village ng Tongo Tongo, Niger malapit sa border ng Mali. Ang pag-atake ng ISIS-GS ay nagresulta sa pagkamatay ng apat na sundalo ng Estados Unidos at apat na sundalo ng Niger. Karagdagang nasugatan ang dalawang Amerikano at walong sundalo ng Niger sa labanang iyon. Noong Enero 12, 2018, pinahayag ng lider ng ISIS-GS na si Adnan Abu Walid al-Sahrawi na sila ang may kagagawan ng pag-ambush.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng hanggang $5 milyong pabuya para sa impormasyong magdadala sa pag-aresto o pag-hatol ng may-sala sa anumang bansa o ng sinumang indibidwal na may responsibilidad sa terorismong ito.

(Buong Teksto »)

Faruq al-Suri

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Pinuno si Faruq al-Suri ng isang teroristang samahan Hurras al-Din (HAD). Beteranong kawani si Al-Suri ng al-Qa’ida (AQ), na ilang dekada nang masigasig sa samahang terrorist. Dating syang mataas na tagasanay ng paramilitary kasama ng mataas na namumuno ng AQ si Sayf al-Adl sa Afghanistan noong 1990s, at nagsanay ng mga fighter [manlalaban] para sa AQ sa Iraq mula 2003 hanggang 2005. Pinigil nang dati si Al-Suri sa Lebanon noon 2009 hanggang 2013, at pagkatapos naging commander pangmilitar ng al-Nusrah Front. Iniwanan nya ang al-Nusrah Front noon 2016.

Noon September 10, 2019, ihinirang ng Department of State si al-Suri bilang Specially Designated Global Terrorist [tanging ihinirang na terorista sa daigdig] sa ilalim ng Executive Order 13224.

(Buong Teksto »)

Sami al-Uraydi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Sami al-Uraydi ay isang mataas na pinunong sharia sa Hurras al-Din (HAD). Dating kasangkot si Al-Uraydi sa mga sabwatan laban sa United States at Israel. Kawani si Al-Uraydi ng shura ng HAD, ang mataas na lupon pampagpapasya ng grupo. Mataas na pinunong sharia si Al-Uraydi ng al-Nusrah Front noon 2014 hanggang 2016. at iniwanan ang grupo noon 2016.

Ang Hurras al-Din ay isang grupong kaanib sa al-Qa’ida na lumitaw sa Syria noon kaagahan ng 2018 pagkatapos na humiwalay ang ilang pangkat sa Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Nanatiling matapat ang pamumunuan ng HAD, kabilang si al-Uraydi, sa AQ at ang pinuno nito si Ayman al-Zawahiri.

(Buong Teksto »)

Abu ‘Abd al-Karim al-Masri

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Abu ‘Abd al-Karim ay beteranong kawani ng al-Qa’ida (AQ) at mataas na pinuno ng Hurras al-Din (HAD). Noong 2018, kawani si al-Masri ng shura ng HAD, ang mataas na lupon pampagpapasya ng grupo, at nagsilbing bilang tagapamagitan sa pagitan nito at ang al-Nusrah Front.

Ang Hurras al-Din ay isang grupong kaanib sa al-Qa’ida na lumitaw sa Syria noon kaagahan ng 2018 pagkatapos humiwalay ang ilang pangkat sa Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Nanatiling matapat ang pamumunuan ng HAD, kabilang si al-Masri, sa AQ at ang pinuno nito si Ayman al-Zawahiri.

(Buong Teksto »)

Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam

Ang Rewards for Justice Program ng Departamento ng Estado ng Estados Unidos ay magbibigay ng hanggang sa $15 milyong gantimpala para sa impormasyong magdadala sa pagpipigil sa mga mekanismong pinansyal ng Pangkat ng mga Rebolusyonaryong Gwardiya ng Islam (IRGC) ng Iran at ng mga sangay nito, kabilang ang IRGC-Quds Force (IRGC-QF). Tinustusan ng IRGC ang maraming pag-atake at gawang terorista sa lahat ng dako ng mundo. Pinamumunuan ng IRGC-QF ang mga pagpapatakbo sa mga gawang terorista sa labas ng Iran sa pamamagitan ng mga proxy nito, gaya ng Hizballah at Hamas.

Ang Departamento ay naghahandog ng mga gantimpala para sa impormasyon tungkol sa pinagmumulan ng mga pera para sa IRGC, IRSC-OF, ang mga sangay nito, o ang mga importanteng paraan sa pagbabanko na kasama ang:

(Buong Teksto »)

Mu‘taz Numan ‘Abd Nayif Najm al-Jaburi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Mu‘taz Numan ‘Abd Nayif Najm al-Jaburi, na kilala rin sa ngalang Hajji Taysir, ay isang nakatataas na lider ng Estado ng Islam sa Iraq at Syria (ISIS) at siya ay mula sa pamilyang matagal nang miyembro ng organisasyong nauna sa ISIS, ang Qa’ida sa Iraq (AQI).

Pinamahalaan ni Al-Jaburi ang paggawa ng mga bomba para sa mga gawaing terorista at panghihimagsik ng ISIS.

(Buong Teksto »)

Sami Jasim Muhammad al-Jaburi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Jasmin Muhammad al-Jaburi, na kilala rin sa ngalang Hajji Hamid, ay isang nakatataas na lider ng Estado ng Islam sa Iraq at Syria (ISIS) at siya ay mula sa pamilyang matagal nang miyembro ng organisasyong nauna sa ISIS, ang al Qa’ida sa Iraq (AQI). Si Muhammad al-Jaburi ay tumutulong sa mga pamamahala ng mga salapi para sa mga operasyong terorista ng ISIS.

Habang siya ay naglilingkod bilang kinatawan ng ISIS sa timog Mozul noong 2014, siya ay di-umano’y naglingkod bilang katumbas ng ministro para sa pananalapi ng ISIS, na namamahala sa mga operasyon ng grupo na pinagkakakitaan ng pera mula sa mga ilegal na pagbebenta ng mga langis, gas, mga antigo, at mga mineral.

(Buong Teksto »)

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Al-Mawla na kilala rin sa ngalang Hajji ‘Abdallah, ay isang nakatataas na lider ng Estado ng Islam sa Iraq at Syria (ISIS). Dati siyang iskolar sa relihyon ng al-Qa’ida sa Iraq (AQI), ang organisasyong sinundan ng ISIS, na kung saan patuloy siyang tumaas ng rangko hanggang siya ay naging isang nakatataas na lider sa ISIS.

Bilang isa sa mga pinakamataas na panatiko, tumulong si Hajji ‘Abdallah sa pagtataboy at pangatwiranan ang mga sapilitang pagdukot at pagtangay, pagpatay, at trafficking ng mga minoridad na Yazisi sa hilagang-kanluran ng Iraq at pinaniniwalaang siya ang namahala sa ilan sa mga teroristang pagpapatakbo ng grupo sa buong mundo. Siya ang posibleng papalit sa lider ng ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi.

(Buong Teksto »)

Mga Network [magkakaanib] Pang-Kidnap ng ISIS

Nag-aalay ang Rewards for Justice program [programa panggantimpala pangkatarungan] ng U.S. Department of State [kagawaran ng bayan] ng gantimpala hanggang $5 million para sa impormasyon tungkol sa mga network pang-kidnap ng ISIS o mga tao na may-kagagawan ng pag-kidnap ng mga Kristyanong cleric [paré], sina Maher Mahfouz, Michael Kayyal, Gregorios Ibrahim, Bolous Yazigi, at Paolo Dall’Oglio. Inaalay ang mga gantimpalang iyon sa isang mahalagang sandali sa ating awayan laban sa ISIS. Ipinapakita ng pag-kidnap ng mga pinuno pang-simbahan ang mga malulupit na paraan ng ISIS at kanilang kasyahan na kayanan ang mga tàong walang kasalanan.

Noon February 9, 2013, nagbyabyahe ang Paréng Greek Orthodox, si Maher Mahfouz, at ang Amerikanong Paréng Katoliko, si Michael Kayyal, sa isang bus pangpubliko papunta sa isang monastery sa Kafrun, Syria. Nang halos 30ng kilometro sa labas ng Aleppo, tinigil ang sasakyan ng mga pinaghihinalaang mapusok na ISIS, siniyasat ng mga paapeles ng mga nakasakay, pagkatapos tinanggal ng mga pare sa bus. Hindi na sila nakita o nadinig mula noon.

(Buong Teksto »)

Salman Raoul Salman

Hanggang $7 Milyong Gantimpala

Pinamamahalaan at sinosoporta ni Salman Raoul Salman ang mga gawaing terorista ng Hizballah sa Dakong Kanluran ng daigdig. Si Salman, isang lider ng External Security Organization (ESO) ng Hizballah, ay naging kasangkot din sa mga pakana sa lahat ng dako ng daigdig. Ang ESO ay ang bahagi ng Hizballah para sa pagplano, koordinasyon, at pagsasagawa ng mga pag-atakeng terorista sa labas ng Lebanon. Ang mga inaatake higit sa lahat ay ang mga Israeli at mga Amerikano.

Ang ilan sa mga pakanang kasabwat si Salman ay ang pagbomba ng Argentine Israelite Mutual Association (AMIA) cultural center. Noong Hulyo 18,1994, pinasabog ng Hizballah ang isang sasakyang may explosive devise, sa labas ng AMIA cultural center sa Buenos Aires na pumatay sa 85 tao. Sinasabing si Salman ang nagsilbing ground coordinator sa pag-atake.

(Buong Teksto »)

Network [magkakaugnay] Pampananalapi ng Hizballah sa Lebanon

Nag-aalay ang Rewards for Justice [gantimpala pangkatarungan] ng gantimpala na hanggang $10 ng milyon para sa impormasyong patunguhin sa pagsira ng mga kaparaanan pampananalapi ng Hizballah sa Lebanon. Umaasa ang mga pangkat ng terorista katulad ng Hizballah sa pananalapi at mga network na nagpapadali upang paunlarin ang mga pamamalakad at magsimula ng mga pagsalakay sa buong daigdig. Nakaiipon ang Hizballah ng halos isang bilyong dollar bawat taon sa pamamagitan ng pag-alalay na pananalapi mula sa Iran, mga negosyong pandaigdig at pamuhunan, network ng mga naghahandog, katiwalian, at gawaing pang-money-laundering [paglihim ng perang labag sa batas]. Ginangamit ng mga pangkat na iyon ang mga pondo upang alalayan ang kanilang masamang gawain sa buong daigdig, kabilang ang: Paglagay ng kanila militia [hukbo ng mga mamayan] sa Syria upang alalayan ang diktadura ni Assad; sinusumbong na pamamalakad upang subaybayan at magtipon ng kabatiran sa tinubuang-bayang America; at dadagan ang mga kakayahan pangmilitar na umabot sa pag-angkin ng Hizballah na mayroon silang mga missile na precision-guided [naaasinta nang tiyak]. Napopondohan ang mga pamamalakad pangterorista sa pamamagitan ng network pangdaigidig ng nag-aalalay at gawain pampananalapi ng Hizballah — mga nagpapagana at infrastucture [saligang kayarian] pampananalapi na nagbubuo ng dugong nagbubuhay sa Hizballah

(Buong Teksto »)

Mga Pag-atake sa Mumbai noong 2008

Mumbai, India | Nobyembre 26-29, 2008

Mula noong Nobyembre 26, 2008, at patuloy hanggang Nobyembre 29, 2008, sampung taong sinanay ng Lashkar-e-Tayyiba (LeT), isang teroristang organisasyon sa Pakistan, ay nagsagawa ng magkaugnay na pag-atake sa maraming target sa Mumbai, India, kabilang ang Taj Mahal hotel, ang Oberoi hotel, ang Leopold Café, ang Nariman (Chabad) House, at ang Chhatarapati Shivaji Terminus train station, na pumatay sa mga bandang 170 tao.

Anim na Amerikano ang pinatay sa tatlong-araw na paglusob: Sina Ben Zion Chroman, Gavriel Holtzberg, Sandeep Jeswani, Alan Scherr, ang kanyang anak na babaeng si Naomi Scherr, at si Aryeh Leibish Teitelbaum.

(Buong Teksto »)

Salih al-Aruri

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Noong Oktubre, 2017, si Salih Al-Aruri, isa sa mga nagtatag ng Izzedine al-Qassam Brigades, ang sangay militar ng Hamas, ay hinalal na pangalawang lider ng Hamas Political Bureau. Si Al-Aruri ang nagpopondo at namamahala sa mga operasyong militar ng Hamas sa West Bank at siya ay may kinalaman sa ilang mga terrorist attack, hijacking, at kidnapping. Noong 2014, sinabi ni al-Aruri na ang Hamas’s ang may kagagawan ng terrorist attack noong Hunyo 12, 2014 na nag- kidnapped at pumatay sa tatlong Israeli teenager sa West Bank, kabilang si Naftali Fraenkel, na parehong pamamayan ng U.S. at Israel. Hayagan niyang pinuri ang mga pagpatay bilang “isang dakilang operation.” Noong Septiyembre 2015, si al-Aruri ay tinalaga ng U.S. Department of the Treasury bilang isang Specially Designated Global Terrorist (SDGT) alinsunod sa Executive Order 13224, isang kilos na inutos kumpiskahin ang kanyang mga kayamanan.

(Buong Teksto »)

Khalil Yusif Harb

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Khalil Yusif Harb ay isang malapit na tagapayo kay Secretary General Hassan Nasrallah, na lider ng Hizballah terrorist group sa Lebanon, at siya ay naglingkod bilang pinunong military liaison ng grupo sa mga teroristang organisasyon sa Iran at Palestine. Si Harb ang namuno at namahala sa mga operasyong militar sa Palestinian territories at sa ilang mga bansa sa lahat ng dako ng Middle East. Magmula noong 2012, si Harb ay naging kasangkot sa paglilipat ng malalaking halaga ng pera sa mga politikal na kaanib ng Hizballah sa Yemen. Noong Agosto 2013, si Harb ay tinalaga ng U.S. Department of the Treasury bilang isang Specially Designated Global Terrorist alinsunod sa Executive Order 13224.

(Buong Teksto »)

Haytham ‘Ali Tabataba’i

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Haytham ‘Ali Tabataba’i ay isang importanteng lider militar ng Hizballah na namuno sa special forces ng Hizballah sa Syria at Yemen. Ang mga ginawa ni Tabataba’i’s sa Syria at Yemen ay bahagi ng higit sa malaking pagsisikap ng Hizballah na magbigay ng pagsasanay, materyales, at mga tauhan bilang pagsuporta nito sa pagbagsak ng mga aktibidad sa rehiyon. Noong Oktubre 2016, si Tabataba’i ay tinalaga ng Department of State bilang isang Specially Designated Global Terrorist alinsunod sa Executive Order 13224.

(Buong Teksto »)

Qasim al-Rimi

Hanggang $10 Milyong Gantimpala

Si al-Rimi ay hinirang na emir ng AQAP noong Hunyo 2015 kaagad pagkatapos niyang sumumpang magiging tapat sa lider ng al-Qa’ida na si Ayman al-Zawahiri at tumawag ng panibagong mga pag-atake laban sa Estados Unidos. Sinanay ni Al-Rimi ang mga terorista sa isang kampo ng al-Qa’ida sa Afghanistan noong mga taong 1990, at tapos ay bumalik siya sa Yemen para maging komander ng militar ng AQAP. Sinentensyahan siyang mapreso ng limang taon noong 2005 sa Yemen para sa kanyang pagpaplanong patayin ang Embahador ng Estados Unidos sa Yemen, at nakatakas noong 2006. Si al-Rimi ay kasangkot sa pag-atake sa Embahada ng Estados Unidos sa Sana’a noong Septiyembre 2008 na pumatay sa 10 gwardiyang Yemeni, apat na sibilyan, at anim na terorista. Si al-Rimi ay kasangkot rin sa tangkang suicide bombing noong Disyembre 2009 ng “underwear bomber” na si Umar Farouq Abdulmutallab sa isang eroplanong patungong Estados Unidos. Noong 2009, pinaratangan siya ng gobyerno ng Yemen na nagpapalakad ng isang kampo ng pagsasanay ng al-Qa’ida sa Abyan province ng Yemen.

(Buong Teksto »)

Khalid Saeed al-Batarfi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Khalid al-Batarfi ay isang nakatataas na miyembro ng AQAP sa Hadramaut Governorate ng Yemen at dating miyembro ng shura council ng AQAP. Noong 1999, siya ay pumunta sa Afghanistan, na kung saan siya nagsanay sa al-Farouq camp ng al-Qa’ida. Noong 2001, siya ay sumali sa Taliban na lumaban sa mga sundalo ng Estados Unidos at ang Northern Alliance. Noong 2010, si al-Batarfi ay sumali sa AQAP sa Yemen, na pinamumunuan ng mga lumalaban para sa AQAP sa pagsakop sa Abyan Province ng Yemen, at hinirang siya ng AQAP bilang emir ng Abyan. Nang namatay ang lider ng AQAP na si Nasir al’Wuhayshi noong Hunyo 2016 na resulta ng pag-istrayk ng militar ng Estados Unidos, siya ay nagpahayag ng babala na sisirain ng al-Qa’ida ang ekonomiya ng Estados Unidos at aatakihin nito ang iba pang mga interes ng Estados Unidos.

(Buong Teksto »)

Abdullah Ahmed Abdullah

Hanggang $10 Milyong Gantimpala

Si Abdullah ay isang nakatataas na lider ng al-Qa’ida at miyembro ng konseho ng mga pinuno ng al-Qa’ida, ang “majlis al-shura.” Si Abdullah ay isang opisyal na may karanasan sa pananalapi, bilang tagapamagitan, at tagaplano ng mga operation ng al-Qa’ida.

Si Abdullah ay sinakdal ng isang grand jury ng hukumang pederal noong Nobyembre 1998 para sa kanyang ginampanan noong Agosto 7, 1998 sa mga pagbomba ng mga embahada ng Estados Unidos sa Dar es Salaam, Tanzania at Nairobi, Kenya. Ang mga pag-atake ay pumatay sa 224 na sibilyan at nakapinsala sa higit sa 5,000 iba pa.

Noong mga taong 1990, si Abdullah ay nagbigay ng mga pagsasanay na militar sa mga operatibo ng al-Qa’ida at mga tribo sa Somalia na lumaban sa mga sundalo ng Estados Unidos sa Mogadishu noong panahon ng Operation Restore Hope. Mula 1996 hanggang 1998, siya ang namahala sa iba’t ibang mga kampo para sa pagsasanay sa Afghanistan.

(Buong Teksto »)

Sayf al-Adl

Hanggang $10 Milyong Gantimpala

Si Al-Adl ay isang nakatataas na lider ng al-Qa’ida at miyembro ng konseho ng mga pinuno ng AQ, ang “majlis al-shura.” Si Al-Adl ang pinuno rin ng komiteng militar ng al-Qa’ida.

Si Al-Adl ay sinakdal ng isang grand jury ng hukumang pederal noong Nobyembre 1998 para sa kanyang ginampanan noong Agosto 7, 1998 sa mga pagbomba ng mga embahada ng Estados Unidos sa Dar es Salaam, Tanzania, at Nairobi, Kenya. Ang mga pag-atake ay pumatay sa 224 na sibilyan at nakapinsala sa higit sa 5,000 iba pa.

Dati siyang tinyente koronel ng Egyptian Special Forces hanggang inaresto siya noong 1987 kasama ang ibang libu-libong militante na laban sa gobyerno, pagkatapos ng tangkang pagpatay sa interior minister ng Egypt

Noong kasing aga ng 1990, si al-Adl at mga iba pang operatibo ng al-Qa’ida ay nagbigay ng pagsasanay na militar at intelligence sa iba’t ibang bansa, kabilang ang Afghanistan, Pakistan, at sa Sudan, para sa al-Qa’ida at sa mga grupong kasapi nito, kabilang ang Egyptian Islamic Jihad.

(Buong Teksto »)

Abdul Wali

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Si Abdul Wali ang lider ng Jamaat ul-Ahrar (JuA), isang pangkat militante na sangay ng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Sinasabing siya ay namamahala mula sa Nangarhar Province at Kunar Province ng Afghanistan.

Sa ilalim ng pamamahala ni Wali, ang JuA ang isa sa mga pinaka-aktibong TTP network sa Punjab Province at inaangkin ang maraming suicide bombings at iba pang mga pag-atake sa lahat ng dako ng Pakistan.

Noong Marso, 2016, nagsagawa ang JuA ng isang suicide bombing sa isang paradahang pangmadla sa Lahore, Pakistan na pumatay sa 75 tao at puminsala sa 340.

(Buong Teksto »)

Mangal Bagh

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Si Mangal Bagh ang lider ng Lashkar-e-Islam, isang pangkat militante na sangay ng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Ang pinagkakakitaan ng kanyang grupo ay ang pagbebenta ng droga, smuggling, kidnapping, mga pananalakay sa mga convoy ng NATO, at paniningil ng mga buwis sa mga kalakalang sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan.

Si Bagh ay lider ng Lashkar-e-Islam magmula 2006 at malimit na nagbabago ng kanyang mga kanegosyo para protektahan ang mga ilegal pinagkakakitaan habang pinatutupad ang napakahigpit na bersiyon ng Deobandi Islam sa kinokontrola niyang mga lugar ng silangang Afghanistan at kanluraning Pakistan lalo na ang Nangarhar Province, Afghanistan.

(Buong Teksto »)

Ahlam Ahmad al-Tamimi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Ahlam Ahmad al-Tamimi, isang Jordanian, na kilala rin sa mga ngalang “Khalti” at “Halati,” ay isang nahatulang teroristang operatibo ng HAMAS.

Noong Agosto 9, 2001, hinatid ni al-Tamimi ang isang bomba at isang HAMAS suicide bomber sa isang siksikang Sbarro pizzaria sa Jerusalem na kung saan pinasabog ng bomber ang mga bomba na pumatay ng 15 tao, kabilang ang pitong bata. Dalawang Amerikano ang napatay sa atake – si Judith Shoshana Greenbaum, isang buntis na 31 taong gulang na titser mula sa New Jersey, at si Malka Chana Roth, 15 taong gulang. Higit sa 120 iba pa ang nasaktan, kabilang ang apat na Amerikano. Inamin ng HAMAS na sila ang may kagagawan sa pagbomba.

(Buong Teksto »)

Talal Hamiyah

Hanggang $7 Milyong Gantimpala

Si Talal Hamiyah ang pinuno ng External Security Organization (ESO) ng Hizballah, na may mga organized cells sa lahat ng dako ng daigdig. Ang ESO ng Hizballah ang responsable sa pagplano, koordinasyon, at pagpapatupad ng mga terrorist attack sa labas ng Lebanon. Ang target ng mga attack ay mga Isreli at mga Amerikano.

Noong Septiyembre 13, 2012, si Talal Hamiyah ay hinirang ng Department of Treasury ng Estados Unidos na isang Specially Designated Global Terrorist (SDGT) alinsunod sa Executive Order 13224 dahil sa kanyang pagsuporta sa mga gawaing terorista ng Hizballah sa Middle East at sa buong daigdig.

(Buong Teksto »)

Fuad Shukr

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Fuad Shukr ay isang matagal nang nakatataas na tagapayo sa Secretary General tungkol sa mga gawain ng Hizballah. Si Shukr ay isang nakatataas na operative sa commander ng mga puwersa ng Hizballah sa southern Lebanon. Siya ay naglilingkod sa pinakamataas na militar ng Hizballah, ang Jihad Council.

Ang mga trabaho ni Shukr para sa at sa ngalan ng Hizballah ay nagtatagal ng higit sa 30 taon. Siya ay isang malapit na kaibigan ng yumaong Hizballah commander na si Imad Mughniyah. Si Shukr ay isa sa mga nagplano at nagpatupad ng pagbomba sa barracks ng U.S. Marine Corps sa Beirut, Lebanon noong Oktubre 23, 1983, na pumatay ng 241 service personnel ng Estados Unidos.

(Buong Teksto »)

Muhammad al-Jawlani

Hanggang $10 Milyong Gantimpala

Si Muhammad al-Jawlani, na kilala rin sa ngalang Abu al-Julani, Muhammad al-Golani, at kilala rin sa ngalang Muhammad al-Julani, ay ang nakatataas na lider ng teroristang organisasyong, al-Nusrah Front (ANF), ang sangay ng al-Qa’ida sa Syria. Noong Abril, 2013, si al-Jawlani ay nanumpang magiging tapat sa al-Qa’ida at sa lider nitong si Ayman al-Zawahiri. Noong Hulyo 2016, pinuri ni Ayman al-Zawahiri ang al-Qa’ida at si al-Zawahiri sa isang online video at sinabi na papalitan ng ANF ang pangalan nito sa Jabhat Fath Al Sham (“Conquest of the Levant Front”). Sa ilalim ng pamumuno ni al-Jawlani, nagsagawa ang ANF ng maraming atakeng terorista sa lahat ng dako ng Syria, na mga sibilyan ang madalas na tinatarget. Noong Abril 2015, ang ANF ay di-umano’y kinidnap, at pagkatapos ay pinalaya mula sa isang checkpoint sa Syria ang humigit kumulang sa 300 Kurdish na sibilyan. Noong Hunyo 2015, inako ng ANF ang pagpatay sa 20 residente sa Druze village Qalb Lawzeh sa Idlib province, Syria. (Buong Teksto »)

Pagpatay kay Joel Wesley Shrum

Taizz, Yemen | Marso 18, 2012

Noong Marso 18, 2012, si Shrum, 29 taong gulong, ay binaril at napatay ng isang lalaking nakamotorsiklo na sinabayan ang kanyang sasakyan nang siya ay patungong trabaho sa Taizz, Yemen. Sa panahon ng kanyang pagkamatay, si Shrum ay nagtatrabaho sa International Training and Development Center bilang administrador at titser ng Ingles. Nakatira siya noon sa Yemen kasama ang kanyang asawa at dalawang batang anak. Mga ilang araw pagkatapos ng pag-atake, inako ng teroristang organisasayong al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) na sila ang pumatay sa kanya. Ang Rewards for Justice Program ng Department of State ng Estados Unidos ay naghahandog ng hanggang $5 milyon pabuya para sa impormasyong magbibigay daan sa pag-aresto o paghatol ng maysala sa mga taong pumatay, nagplano, o tumulong sa pagpatay ng Amerikanong si Joel Shrum. (Buong Teksto »)

Abu Bakr al-Baghdadi

Hanggang $25 Milyong Gantimpala

Si Abu Bakr al-Baghdadi, na kilala rin sa ngalang Abu Du’a, sa ngalang Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ‘Ali al-Badri, ay ang nakatataas na lider ng teroristang organisasyong State of Iraq and the Levant (ISIL). Mas lalong naragdagan ang pagiging mapanganib ni al-Baghdadi mula noong unang alok ng $10 milyong gantimpala ng Department of State para sa impormasyo na magbibigay sa kanyang kinaroroonan, pag-aresto, at paghatol ng maysala, nang pinahayag ito noong 2011. Noong Hulyo 2014, inagaw ng ISIL (na kilala ring Da’esh) ang pag-kontrol sa mga bahagi ng Syria at Iraq, pinahayag ang pagtatag ng isang Islamic caliphate, at ginawang caliph si al-Baghdadi. Sa mga nakaraang taon, sumanib sa ISIL ang mga grupong jihadist at mga taong radical na mula sa lahat ng dako ng mundo, at nakapagbigay-buhay sa mga pag-atake sa Estados Unidos. (Buong Teksto »)

Gulmurod Khalimov

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Dating koronel ng special operations, komandante ng pulis, at sniper ng militar sa Tajikistan. Si Gulmurod Khalimov ay isang miyembro at recruiter ng Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Siya ang dating komandante ng isang bukod tanging paramilitary unit sa Ministeryong Panloob ng Tajikistan. Si Khalimov ay lumabas sa isang propaganda video na kinukumpirmang lumalaban siya para sa ISIL at pinahayag niya sa madla ang mga nais niyang karahasan laban sa mga Amerikano. (Buong Teksto »)

Abu-Muhammad al-Shimali

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Ang nakatataas na Hepe ng Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) na si Tirad al-Jarba, mas kilala sa ngalang Abu-Muhammad al-Shimali, ay nalalamang may kaugnayan sa ISIL, na dating kilalang al-Qaida sa Iraq, magmula 2005. Siya ngayon ay isang importanteng opisyal ng Immigration and Logistics Committee ng ISIL, at ang tumutulong sa pagbibiyahe ng mga teroristang mula sa (Buong Teksto »)

Pangangalakal sa Langis at mga Antigo na Pakikinabangan ng Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)

The Rewards for Justice program ay naghahandog mga gantimpala na hanggang $5 milyon para sa impormasyon na magbibigay daan sa malaki-laking pagkakapahinto ng pagbebenta at/o pangangalakal ng langis at mga antigo ng, para, sa ngalan, o na pakikinabangan ng teroristang grupo na Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), na kilala rin sa Arabong acronym na DAESH. (Buong Teksto »)