ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਉਦੇ ਹੁਸੈਨ

ਮਰਹੂਮ ਵਿਅਕਤੀ

ਉਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸੱਦਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ ਵਿਉਹਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਇਰਾਕੀ ਓਲਮਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਥਲੀਟਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜੀਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 23, 2003 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 101ਵੀਂ ਹਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 20 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।