ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ

ਮਰਹੂਮ ਵਿਅਕਤੀ

ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ ਸੱਦਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਸੋ ਇਰਾਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 23, 2003 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 101ਵੀਂ ਹਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 20 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।