ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੀਰ ਆਇਮਲ ਕਾਂਸੀ

ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ

ਜਨਵਰੀ 5, 1993 ਨੂੰ, ਮੀਰ ਆਇਮਲ ਕਾਂਸੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਉਕਸਾਣ ਦੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇੰਟੈਲਿਜੈਨਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲਾਈਟ ਦੇ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ AK-47 ਰਾਇਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 10, 1997 ਨੂੰ, ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਫੇਅਰਫੈਕਸ, ਵਰਜੀਨਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਯੁਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ CIA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਜ਼ਰਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।