ਵਾੰਟੇਡ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋ...

ਹਾਯਥਮ 'ਅਲੀ ਤਬਾਤਬਈ

5 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਾਮ

ਹਾਯਥਮ ‘ਅਲੀ ਤਬਾਤਬਈ ਹਿਜ਼ਬਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬਲਾਹ ਦੀ ਖਾਸ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਤਬਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਹਿਜ਼ਬਲਾਹ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਬਾਤਬਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਿਤ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਾਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ

Lebanese Hizballah Poster - English
Lebanese Hizballah Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Poster - French