ਵਾੰਟੇਡ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋ...

ਗੁਲਮੁਰੋਦ ਖਲੀਮੋਵ (Gulmurod Khalimov)

3 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਾਮ

ਸਾਬਕਾ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਲ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਨਾਇਪਰ ਗੁਲਮੁਰੋਦ ਖਲੀਮੋਵ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੇਵਾਂਤ (ISIL) ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਮ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਖਲੀਮੋਵ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ISIL ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।

29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਲੀਮੋਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਗਲੋਬਲ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਕਲਪ 1267/1989/2253 ISIL (ਦਾ’ਏਸ਼) ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2016 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਲੀਮੋਵ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾੰਟੇਡ ਹੈ।

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਗੁਲਮੁਰੋਦ ਖਲੀਮੋਵ (Gulmurod Khalimov)
ਗੁਲਮੁਰੋਦ ਖਲੀਮੋਵ (Gulmurod Khalimov)
ਗੁਲਮੁਰੋਦ ਖਲੀਮੋਵ (Gulmurod Khalimov)
ਗੁਲਮੁਰੋਦ ਖਲੀਮੋਵ (Gulmurod Khalimov)
Gulmurod Khalimov - English