په ا‌ړه

د بریالیتوب کیسې

په 1984 کې د عدالت لپاره د انعامو نو پروګرام د پیل راهیسې، د متحده ایالاتو حکومت له 100 څخه زیاتو هغو کسانو ته له 200 ملیون ډالرو څخه ډیر تادیه ورکړي چې د کار وړ معلوماتو د چمتو کولو له مخی یې ترهګر عدالت ته راوستلي دی، ترهګریز بریدونه یا تمویل يي ګډود کړي، یا د هغو مالي میکانیزمونه چې د شمالي کوریا د رژیم د ملاتړ لپاره په غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل وو،ګډوډ کړي دي.