دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

د پاول ایدووین اووربی جونیز تښتونه

د خوست ښار افانستان | می ۲۰۱۴

د ۲۰۱۴ کال د می مياشتې په نيمايي کې، يو امريکايي ليکوال، پال ايډون اوربی، جونئير، د افغانستان په خوست ولايت کې ورک شو، چرته چې هغه پخپله د يو ليکونکي کتاب په اړه څېړنه کوله. د هغه له ورکېدو مخکې، اوربی وړانديز کړی و چې د خپلې څېړنې د پرمختګ لپاره په پام کې لري له پولې واوړي او پاکستان ته لاړ شي.

اوربی سپين پوستی نارينه دی، 5’9” (۱۷۵ سانتي ميتر) لوړ دی، ۱۷۰ پاونډه (۷۷ کيلوګرامه) وزن لري. د هغه ويښتان سپين دي او کېدای شي کل شوي وي، د سترګو رنګ يې زرځي دی. اوربی د غوږ د داخلي رګ له ناروغۍ ځوريږي، چې درملنې او درملو ته اړتيا لري. هغه په وروستي ځل د ۲۰۱۴ کال د می په نيمايي کې د افغانستان د خوست په ښار کې ليدل شوی و، کله چې هغه د خپله ليکونکي نوي کتاب د پرمختګ په برخه کې څېړنه کوله.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د ډالۍ پروګرام تر پنځه ميلیونه امريکايي ډالره پورې هغو معلومات ته د جايزې وړانديز کوي چې د دغو دوو امریکایانو د اوسیدلو ځای او یاهم د هغوي په اړه په ګوته کړئ.

عکسونه د

د پاول ایدووین اووربی جونیز تښتونه
د پاول ایدووین اووربی جونیز تښتونه