هغه چې د تروریزم په تور، تر تعقیب لاندې دی

تر ۳ ملیونو ډالرو پورۍ انعام (3)

تر دوه مليونو ډالرو پورۍ انعام (2)