هغه چې د تروریزم په تور، تر تعقیب لاندې دی

تر ۷ ملیونو ډالرو پورۍ انعام (7)