دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

د مارک رندل فریشز تښتونه

کابل افغانستان | فبروري ۲۰۲۰

مارک فريريچز د ۲۰۲۰ کال د فبرورۍ په لومړيو کې تښتول شوی وو. د تښتول کېدو پر مهال هغه په کابل کې اوسېدو. تخميناً هغه په ۲۰۱۰ کال کې افغانستان ته تللی و، او په ټول هيواد کې يې ساختماني پروژو کې کار کاوه.

فريريچز سپين پوستی نارينه دی، 5’11″ (۱۸۰ سانتي متره) لوړ دی، او وزن يې ۱۹۰ پاونډه (۸۶ کيلو ګرامه) دی. د هغه ويښته نسواري رنګه دي چې ويښته يې تويږي يا کېدای شي کل کړای شوي وي، د سترګو رنګ يې زرځي دی، په چپ مخ يو اينچ اندازه داغ لري. په وروستي ځل هغه په داسې حال کې ليدل شوی و چې تور بوټان يې په پښو وو، شين پتلون يې اغوستی و، شين رنګه جاکټ او نقره ايي دستمال يې په غاړه و.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د ډالۍ پروګرام تر پنځه ميلیونه امريکايي ډالره پورې هغو معلومات ته د جايزې وړانديز کوي چې د دغو دوو امریکایانو د اوسیدلو ځای او یاهم د هغوي په اړه په ګوته کړئ.

عکسونه د

د مارک رندل فریشز تښتونه
د مارک رندل فریشز تښتونه