تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

خالد یوسف حارب

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)

خالد یوسف حارب د لبنانی حزب الله تره ګریزه ډلې مشر؛ مشیر جنرل حسن نصرالله یو نیږدې مشاور دی او د ایرانی او فلسطینی تره ګریزه ډلو لپاره د ډلې مشرعسکری ارتباط په توګه یی هم کار کړی دی. حارب په فلسطینی سیمه او د مشرق وسطی په ټولو هیوادونو کې د ډلې عسکری عملیاتو قوماندنی او څارنه کرې ده. له ۲۰۱۲ میلادی کال راسې حارب په یمن کې د حزب الله د سیاسي متحدینو د ډیری پیسو په حرکت کې ښکیل وو. په اګست ۲۰۱۳ میلادی کال کې، د امریکې د خزانې ریاست حارب په ځانګړې توګه نامزد شوي نړیواله تره ګریز لاندي په یو اجرایوي امر ۱۳۲۲۴ لاندی تعقیب کړې شو.

عکسونه د

Lebanese Hizballah Poster - English
Lebanese Hizballah Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Poster - French