دترهگرۍ اعمال
معلومات په ...

پاکستاني ملکیانو په بم الوزول

کراچی، پاکستان | جون ١۴مه، ٢٠٠٢

د ٢٠٠٢ کال د جون په ١۴مه د پاکستان د کراچی په ښار کې د امرېکا د کونسلگری مخې ته د پېاده خلکو په گْڼه گوڼه کې ېو بم وچاودل شو. په دغه حْمله کې د پاکستان دولس ښځې او نارېنه ووژل شول او ۴٠ تنه نور پکی زخمیان شول.

دعدالت لپاره د انعام پروگرام د داسې معلوماتو په بدل کې چې د دغې حملې د عاملینو د نیولو سبب شي، تر پنځو میلیونو ډالرو پورې انعام ورکوي