تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

حافظ محمد سعید

ترلسو میلیونو ډالرو پورې (10)

حافظ محمد سعید پخوانی د عربی او انجنيري پروفيسر دۍ. هغه د جماعتُ الدعوی یو بنسټی غړی هم دی چې اهلِ حدیث او د دې عسکري ښاخ، لشکرِ طیبه اسلامی ادارې استخراجیږي ده چې د پاکستان او بهارت په بیل بیلو برخو کښې اسلامی قانون منصوبولو لپاره وقف دې. سعید د ممبئ په ۲۰۰۸ میلادی کال بریدونو سره سره نور ګڼ شمیر بریدونو پلان کوونکۍ ګمان کیږې چې پکښې ۱۶۶ تنان سره د شپږ امریکایانو وژل شوي وو.

د بهارت جمهور، د سعید بر خلاف په ۲۰۰۸ میلادی کال کښې کړی شوې ممبئ تره ګریزه برید کښې د لاس لرلو په اړه انټرپول ریډ کارنر نوټس اجرا کړۍ دۍ. نور دا چې د متحده ایالتونو د بيت المال ریاست، سعید له یو مخصوص ملیت اجرائیه ترتیب ۱۳۲۲۴ ټاکل کړۍ دۍ. متحده ملتونو له طرفه هم، سعید په انفرادی توګه په دسمبر ۲۰۰۸ میلادی کال کښې ۱۲۶۷ ټاکل شوۍ دۍ.

په دسمبر ۲۰۰۱ میلادی کال کښې لشکرِ طیبه یو بهرنيو تره ګریزه سازمان ونومولۍ شوه. په اپریل ۲۰۰۸ میلادی کال کښې، متحده ایالتونو، جماعتُ الدعوی یو بهرنيو تره ګریزه سازمان ونوموله. په همدي ډول سره په دسمبر ۲۰۰۸ میلادی کال کښې جماعتُ الدعوی یوه تره ګریزه سازمان ونومولې شوه.