تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

ټاکنو کښي بهرنۍ لاس وهنه

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت‘ د عدالت لپاره د ډالۍ پروګرام تر۱۰ميلیونه امريکايي ډالره پورې د جايزې وړانديز کوي د هغو معلوماتو په بدل کې چې د کوم تن د پیژندلو یا د هغه ځائ موندلو د لارښونی لامل وګرځي څوک چي د بهرنی حکومت په وینا یا د هغه د ولقي لاندی د ۱۸ سرخط د۱۰۳۰ مادي قانون په ماتولو سره د امریکا د کوم وفاقی، ریاستی، یا ځائ ټاکنو کښي لاس وهنه کوی. ځیني ناوړه سایبر کارونه چي ټاکنی یا د مهم زېربناوي په نښه کوی د کمپوتر ټګی او د ۱۸ یو.ایس.سی. ۱۰۳۰ ماده ماتول رانیولی شي کوم چي اجازه نه لرونکی د کمپوتر لاس وهنه او د کمپوترو په ترڅ کښي نور قسمه ټګئ جرم ګڼی په نورو جرمونو کښي دا قانون کمپوترو ته اجازه نه لرونکی لاس رسی منع کوی د کوم ترمخه چي معلومات ترلاسه شی او دا بیا غیر متعلقه اخستونکو ته ورسولي شی۔

د هغه کسانو سره سره د هغه بهرنیو حکومتونو دا قدرت چي د امریکا په ټاکنو کښي لاس وهنه وکړی یا د خلقو باور وچقوی، په شمول ټاکنو او د مهم زېربناونئ ته اجازه نه لرونکی لاس رسی، د امریکا قامی سلامتیا او بهرنئ پالیسئ ته یو غیرعادی او لوئ اخطار جوړوی(د اولسمشر امر ۱۳۸۴۸، ستمبر ۱۲، ۲۰۱۸ .( د مثال په توګه بهرنی دښمنان کولی شی چي ناوړه سایبر کارونه وکړی او د ټاکنو زېربناوئ په شمول د رايه وركوونكى د ثبت توکبنسټونه او د ټاکنی مشینونه په نښه کړی چي دا شان په امریکا کښي ټاکنو ته زیان ورسوی دغه مخالف کسان د امریکا د سیاسی تنظیمونو یا د مهماتو پر ضد بدنیته سایبر کارونه هم کولی شی چي محرمانه معلومات پټ کړی او بیا دغه د اغیزمن کارونو د برخی په توګه ښکاره کړی چي سیاسی تنظیمونو یا کاندیدانو ته زیان ورسوی۔

عکسونه د

ټاکنو کښي بهرنۍ لاس وهنه