تر تعقیب لاندې
هغه معلومات چې انصاف ته راولي...

ابو محمد الشمالی (Abu-Muhammad al-Shimali)

تر پنځو میلیونو ډالرو پورې (5)

مشر اسلامی عراقی ریاست او شام (آئی ایس آئی ایل) د بارډر مشر تاراد الجرباء ، چې د ابو محمد الشمالی په نامه زیات پیږندلې کیږی، تر ۲۰۰۵ میلادی کاله راسې آئی ایس آئی ایل، چې په عراق کې لومړۍ القائده په نامه یادیدله، سره تړون لری. هغه اوس د آئی ایس آئی ایل مهاجراتی او منطقی کمیټۍ یو کلید مشر دی او بنیادی توګه باندې ترکی، ګازیانټپ په لار او له ترکی مښکې، د جارابولس د سیمې د آئی ایس آئی ایل کنټرول بارډرباندې د خارجی ترهګریزه جنجیالانو ته سفری مرسته ورکولو زمه وار دی. الشمالی او مهاجراتی او منطقی کمیټی یورپ، شمالی افریقې او جزیرہ نما عرب څخه عراق او سیریا ته عملیات او مالی تبادلې انتظام کوی. په ۲۰۱۴ میلادی کال کې، الشمالی د اسټریلیا، یورپ، او مشرق وسطی ممکنه آئی ایس آئی ایل جنجیالو له ترکی څخه سیریا ته سفری مرسته ورکړه او په سیریا، آزز کې د آئی ایس آئی ایل نوو برتیانو سینټر عمل انتظام وکړو.

امریکه او د ۶۰ له زیات عالمی اتحادی نړیوالو ملګرو دا عظم کړۍ دۍ چې حتمی طور باندې به آئی ایس آئی ایل به شتست کوی. دا هدف حاصلولو لپاره ضروری ده چې بیرته، باهمی کوششونه وکړۍ شی. اتحادی ضروری عملولو کې یو دا دۍ چې خارجی تره ګریزو جنجالیانو جریان ودرول. دا نظریه د وطن امنیت، قانون نفاذ، د انصاف شعبه، انټیلی جنس، سفارتی، عسکری، ظرفیت، او د معلوماتو اشتراک کولو کوششونه راوړی.

له ۲۵،۰۰۰ خارجی تره ګریزه جنجالیانو زیات تنان له ۱۰۰ وطنونو څخه عراق او سیریا ته سفر کړۍ دی. د سیریا او عراق جنګی میدان دې خارجی تره ګریزه جنجالیانو ته یو جنګی تجربه، وسله، او چاودنې تربیت او د تره ګرانو نیټ ورک چې کوم مغرب په بریدونو ګوته کولو پلان لری، ته دسترس ورکوی. مشترکه خارجی تره ګران جنجالیانو تهدید د امریکې فدرال ایجنسیانو او نړیواله ملګرو ته په خپلو کې نور هم زیات همکاری کولو ترویج وکرو وې کوم به په هر ممکنه لار باندې جنجالیانو جریان ودروی او آئی ایس آئی ایل ته آخر کار شکست ورکړی.