ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

RFJ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ 98-533 (22 U.S.C. 2708 ਵਿੱਚ ਕੋਡਿਡ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 1984 ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   

RFJ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ 1984 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, RFJ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ

 • ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ RFJ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ

 • ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
 • –ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਐਕਟ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

RFJ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, RFJ ਨੇ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਯੂਐਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।

RFJ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਮਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਮੈਚਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜਤਾ RFJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਾਮੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ।

ਫਰਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ, 1993 ਦੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਮਜ਼ੀ ਯੂਸਫ਼, ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੁੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ RFJ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

RFJ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਵਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 7 ਜੂਨ, 2007 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, RFJ ਨੇ ਕੁੱਲ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ RFJ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ।  

RFJ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਹਿਮਦ ਅਬੂ ਖਤੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਗਾਜ਼ੀ, ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, RFJ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:

 • ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
 • ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ।
 • ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਦਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਨਿੱਜਤਾ RFJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। RFJ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RFJ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਐਫਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਮਾ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ;ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪੱਧਰ;ਇਸ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ;ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੋਖਮ;ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇਨਾਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇਨਾਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਂ, ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਗੂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਆਗੂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਗਦਾਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ RFJ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ, ਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, RFJ ਅਵਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਰਾਹੀਂ (202) 702-7843 ‘ਤੇ RFJ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਫਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ RFJ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RFJ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬਾਈਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RFJ ਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, 18 ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. 713, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ (DSS) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DSS ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://www.state.gov/rewards-for-justice/ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ — ਅਧਿਕਾਰਤ RFJ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ RFJ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ RFJ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ Line ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨੰਬਰ ਹੈ+1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਨੰਬਰ ਹੈ +1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨੰਬਰ ਹੈ +1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬਰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਨੰਬਰ ਹੈ+1 202 702 7843

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ TOR-ਅਧਾਰਤ ਸੁਝਾਅ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content