Laman web rasmi kerajaan Amerika Syarikat
Tentang

Notis Privasi

Notis Privasi

Terima kasih kerana memilih untuk menjadi sebahagian daripada komuniti kami di Ganjaran untuk Keadilan. Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan hak anda untuk privasi.

Notis privasi ini memperihalkan cara kami mungkin menggunakan maklumat anda jika anda:

 • Lawati laman web kami di https://rewardsforjustice.net
 • Terlibat dengan kami dalam cara berkaitan yang lain – termasuk pemasaran atau acara
  Dalam notis privasi ini, jika kami merujuk kepada:

Dalam notis privasi ini, jika kami merujuk kepada:

 • “Laman Web”, kami merujuk pada mana-mana laman web kami yang merujuk atau memaut kepada dasar ini
 • “Perkhidmatan”, kami merujuk pada laman web kami dan perkhidmatan berkaitan yang lain, termasuk pemasaran atau acara

Tujuan notis privasi ini adalah untuk menjelaskan kepada anda dengan cara yang paling jelas tentang jenis maklumat yang kami kumpul, cara kami menggunakannya dan hak yang anda ada berkaitan dengannya. Jika terdapat sebarang terma dalam notis privasi ini yang tidak anda persetujui, sila berhenti menggunakan perkhidmatan kami dengan serta merta.

Sila baca notis privasi ini dengan teliti, kerana ia akan membantu anda memahami tindakan yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpul.

Maklumat yang Dikumpul Secara Automatik Secara

Ringkasnya: Beberapa maklumat –seperti alamat Protokol Internet (IP) anda dan/atau ciri-ciri pelayar dan peranti anda –dikumpulkan secara automatik apabila anda melawat Laman Web kami.

 

Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawat, menggunakan atau menavigasi Laman Web. Maklumat ini tidak mendedahkan identiti khusus anda (seperti nama anda atau maklumat hubungan), tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, pelayar dan ciri peranti, sistem operasi, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi, maklumat tentang cara dan masa anda menggunakan Laman Web kami dan maklumat teknikal yang lain. Maklumat ini terutamanya digunakan untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Laman Web kami, dan untuk tujuan analitik dan pelaporan dalaman kami.

 

Seperti juga kebanyakan perniagaan lain, kami juga mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi yang serupa.

Maklumat yang kami kumpul termasuk:

 • Data Log dan Penggunaan: Data log dan penggunaan berkaitan perkhidmatan, diagnostik, maklumat penggunaan dan prestasi perkhidmatan kami dikumpul secara automatik apabila anda mengakses atau menggunakan Laman Web anda dan kami rekodkan dalam fail log. Bergantung kepada cara anda berinteraksi dengan kami, data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, maklumat peranti, jenis dan tetapan pelayar dan maklumat tentang aktiviti anda di Laman Web (seperti teraan tarikh/masa yang dikaitkan dengan penggunaan anda, halaman dan fail yang dilihat, carian dan tindakan lain yang anda buat, seperti ciri yang mana anda gunakan), maklumat peristiwa peranti (seperti aktiviti sistem, laporan ralat (ada kala dipanggil ‘crash dumps’) dan tetapan perkakasan).
 • Data Peranti: Kami mengumpul data peranti seperti maklumat tentang komputer, telefon, tablet atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. Bergantung kepada peranti yang digunakan, data peranti ini mungkin termasuk maklumat, seperti alamat IP peranti anda (atau pelayan proksi) dan nombor pengenalan aplikasi, lokasi, jenis pelayar, model perkakasan, penyedia perkhidmatan Internet, dan/atau pembawa mudah alih, sistem operasi, dan maklumat sistem konfigurasi.
 • Data Lokasi: Kami mengumpul data lokasi, seperti maklumat tentang lokasi peranti anda, yang boleh jadi tepat atau tidak tepat. Sebanyak mana maklumat kami kumpul bergantung pada jenis dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. Contohnya, kami mungkin menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpul data geolokasi yang memberitahu kami lokasi semasa anda (berdasarkan alamat IP anda). Anda boleh pilih keluar kebenaran untuk kami mengumpul maklumat ini sama ada dengan menolak akses kepada maklumat atau menyahdayakan tetapan Pelokasian pada peranti anda. Ambil perhatian walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk pilih keluar, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa aspek tertentu Perkhidmatan.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda?

Kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul menerusi Laman Web kami untuk pelbagai tujuan urusan yang diperihalkan di bawah. 

Kami mungkin menggunakan data anda untuk tujuan berikut:

 • Melindungi Perkhidmatan kami. Kami mungkin menyimpan maklumat anda sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Laman Web kami selamat dan terjamin (contohnya, untuk pemantauan dan pencegahan penipuan.)
 • –Menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami untuk mematuhi syarat-syarat undang-undang dan kawal selia
 • Melengkapkan dan menyokong aktiviti semasa
 • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan
 • Melaksanakan penyiasatan penguatkuasaan undang-undang yang dibenarkan
 • To conduct authorized law enforcement investigations

Adakah Kami Menggunakan Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain?

Ringkasnya:Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (seperti beakon dan piksel web) untuk mengumpul atau menyimpan maklumat.

 

Kuki dan teknologi yang serupa boleh membantu kami mengenal pasti anda secara automatik apabila anda kembali ke laman web atau aplikasi kami. Kuki membantu kami menyemak corak trafik laman web, menambah baik laman web, dan menentukan Perkhidmatan mana yang popular. Kami juga boleh menggunakan maklumat berkenaan untuk menyampaikan kandungan yang tersuai dan mengiklankan kepada pengguna Perkhidmatan yang mana tingkah laku mereka menunjukkan mereka berminat dalam bidang tertentu.

 

Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima kuki secara lalai. Jika anda mahu, anda selalunya boleh memilih untuk menetapkan pelayar anda untuk membuang kuki atau menolak kuki. Jika anda memilih untuk membuang kuki atau menolak kuki, ini boleh menjejaskan ciri tertentu atau perkhidmatan Laman Web kami.

Bagaimana Kami Menyimpan Maklumat Anda Dengan Selamat?

Ringkasnya: Kami menyasarkan untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistem langkah-langkah keselamatan organisasi dan teknikal.

 

Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang bersesuaian direka untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses. Walau bagaimanapun, meskipun kami melindungi dan berusaha untuk menjamin maklumat anda, tiada transmisi elektronik melalui internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin 100% selamat, jadi kami tidak menjanjikan atau menjamin penggodam, penjenayah siber, atau pihak ketiga yang tidak diluluskan tidak boleh mengalahkan keselamatan kami, dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah maklumat anda dengan cara yang tidak sepatutnya. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik maklumat peribadi anda, transmisi maklumat peribadi ke atau dari Laman Web kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda mestilah mengakses Laman Web hanya dalam persekitaran yang selamat.

Kawalan bagi Ciri Jangan Jejak

Kebanyakan pelayar web dan sesetengah sistem operasi mudah alih memasukkan ciri atau tetapan Jangan Jejak (Do-Not-Track, DNT) yang boleh anda aktifkan untuk menandakan pilihan privasi anda untuk tidak membenarkan data tentang aktiviti semasa semak imbas dipantau dan dikumpul. Di peringkat ini, tiada piawaian teknologi yang seragam untuk mengiktiraf dan melaksanakan tanda DNT telah dimuktamadkan. Oleh itu, pada masa kini kami tidak memberikan respon kepada tanda pelayar DNT atau mekanisme lain yang memaklumkan pilihan anda untuk tidak dijejak dalam talian secara automatik. Jika satu piawaian penjejakan dalam talian telah diterima yang mana kami perlu mematuhinya di masa depan, kami akan memaklumkan kepada anda tentang amalan ini di dalam versi notis privasi ini yang telah disemak semula.

Notis kepada Individu yang Mengakses Laman Web ini dari Luar Amerika Syarikat

Perkhidmatan kami dikawal dan dikendalikan oleh kami dari Amerika Syarikat, disediakan untuk mereka yang menetap di Amerika Syarikat, dan tidak berhasrat untuk menjadikan kami tertakluk kepada undang-undang atau bidang kuasa mana-mana negeri, negara atau wilayah selain daripada Amerika Syarikat. Sebarang maklumat yang anda berikan menggunakan Perkhidmatan mungkin disimpan dan diproses, dipindahkan antara dan diakses daripada Amerika Syarikat dan negara-negara lain yang mungkin tidak menjamin tahap perlindungan maklumat peribadi yang sama dengan tempat tinggal anda. Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda meninggalkan negara anda, jangan berikan maklumat demikian kepada Ganjaran untuk Keadilan dan jangan gunakan laman web kami. Dengan memberikan maklumat peribadi kepada Ganjaran untuk Keadilan, anda secara zahirnya membenarkan pemindahan maklumat anda ke Amerika Syarikat.

 

Ganjaran untuk Keadilan atau penyedia perkhidmatannya boleh juga memindahkan maklumat peribadi anda daripada Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) ke negara lain, sebahagiannya masih lagi belum ditentukan oleh Suruhanjaya Eropah untuk menawarkan tahap perlindungan data mengikut piawaian EEA. Untuk pemindahan ke negara yang tidak memerlukan tahap perlindungan data yang memenuhi piawaian EEA, Ganjaran untuk Keadilan menggunakan pelbagai mekanisme perundangan untuk melindungi maklumat peribadi anda, termasuk peruntukan kontrak dan jaminan bertulis daripada penyedia perkhidmatan.

 

Kami akan mengendalikan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini tanpa mengambil kira tempat maklumat peribadi anda disimpan atau diakses.

Pautan ke Laman Web Luar

Pautan ke laman web luar daripada Kerajaan Persekutuan A.S. atau penggunaan nama dagangan, firma atau korporat dalam Ganjaran untuk Keadilan adalah untuk kemudahan pengguna. Penggunaan tersebut bukan merupakan pengendorsan rasmi atau kelulusan oleh Jabatan Negara A.S. Atau program Ganjaran untuk Keadilan terhadap mana-mana laman web, produk atau perkhidmatan sektor swasta.

Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer

Cubaan tidak diluluskan untuk memuat naik maklumat dan/atau mengubah maklumat di laman web ini adalah tidak dibenarkan sama sekali dan tertakluk kepada pendakwaan di bawah Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer 1986, 8 U.S.C. § 1030, dan bahagian 1001 Tajuk 18.

Dasar Privasi Jabatan Negara

Anda boleh melihat laman web dasar privasi Jabatan Negara di https://www.state.gov/privacy-policy/

Cara untuk Menghubungi Kami

Kami mengalu-alukan maklum balas jika anda mempunyai sebarang soalan berkenaan dasar privasi kami atau penggunaan maklumat anda. Bahan pematuhan privasi Jabatan tersedia di  Penilaian Impak Privasi (Privacy Impact Assessments) (PIA) dan Sistem Notis Rekod (Systems of Records Notices)  (SORN). Untuk maklumat tambahan tentang Dasar Privasi kami, sila hubungi kami di  privacy@state.gov  atau hantar surat kepada kami di:

 

Office of Global Information Services
Privacy Office – A/GIS/PRV
State Annex 9
U.S. Department of State
Washington, DC 20006

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Hantar Penunjuk

Laksanakan Tanggungjawab anda. Menjamin Dunia yang Lebih Selamat.

Terdapat banyak cara untuk menghantar penunjuk.

Anda boleh memilih daripada berbilang platform dan menghubungi kami dalam banyak bahasa. Untuk memproses maklumat anda dengan cekap, kami meminta anda untuk menyatakan maklumat anda seringkas mungkin, berikan nama anda, lokasi, bahasa pilihan, dan muat naik semua fail yang berkaitan seperti gambar, video, dan dokumen untuk menyokong maklumat anda. Wakil RFJ akan menghubungi anda tidak lama lagi. Harap bersabar, kerana RFJ membaca setiap penunjuk yang kami terima.

Sila buka aplikasi Signal anda untuk menghantar penunjuk

Nombornya ialah +1 202 702 7843

Sila buka aplikasi Line anda untuk menghantar penunjuk

Nombornya ialah +1 202 702 7843

Sila buka aplikasi Telegram anda untuk menghantar penunjuk

Nombornya ialah +1 202 702 7843

Sila lawati saluran pelaporan-penunjuk berasaskan Tor di: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content