Dikehendaki
Maklumat yang membawa ke muka pengadilan...

Abu-Yusuf al-Muhajir

Sehingga AS$3 Juta

Abu-Yusuf al-Muhajir ialah seorang pakar bahan letupan. Beliau merupakan bekas ahli Tawhid w’al Jihad-Mesir (TWJ-Mesir), sebuah kumpulan pelampau yang aktif di Semenanjung Sinai Peninsula pada tahun 2004-06, yang dibentuk semula pada tahun 2011.

Tawhid w’al Jihad di Egypt ialah kumpulan gabungan warga Mesir dan pelampau asing yang berpangkalan di Semenanjung Sinai. Mereka berpegang kepada ideologo jihad global dan mensasarkan orang awam serta pegawai kerajaan yang mereka percaya tidak berpegang teguh kepada undang-undang Islam. TWJ telah memelihara hubungan dengan pelbagai kumpulan serta individu pelampau.

Abu-Yusuf terlibat dalam rancangan serangan ke atas pelbagai sasaran di Mesir, termasuk kepentingan-kepentingan A.S., dan kemungkinan termasuk Kedutaan A.S.