Tindakan Keganasan
Maklumat mengenai ...

Serangan Dirancang atau Serangan Lepas terhadap Misi Diplomatik A.S. Seluruh Dunia

Program Rewards for Justice program menawarkan ganjaran sehingga $3 juta bagi maklumat yang membawa kepada pencegahan atau penyelesaian positif bagi tindakan terorisme terhadap mana-mana warga atau harta benda A.S. yang dikaitkan dengan misi diplomatik A.S. Sesiapa yang melaporkan maklumat boleh laksana tentang serangan yang dirancang atau serangan lepas terhadap misi diplomatik A.S. mungkin layak menerima ganjaran ini. Misi diplomatik A.S. termasuk kedutaan, konsulat, pejabat konsular, aneks kedutaan dan pejabat perwakilan lain di seluruh dunia.