Dikehendaki
Maklumat yang membawa ke muka pengadilan...

Muhammad Khadir Musa Ramadan

Sehingga AS$3 Juta

Muhammad Khadir Musa Ramadan, adalah pemimpin kanan dan penyebar utama bagi Negara Islam Iraq dan Syria (ISIS). Juga dikenali sebagai Abu Bakar al-Gharib, Ramadan dilahirkan di Jordan.

Ramadan adalah salah satu pegawai media kanan ISIS yang paling lama berkhidmat dan mengawasi operasi media harian kumpulan itu, termasuk pengurusan kandungan dari rangkaian penyokong global ISIS yang tersebar. Ramadan telah memainkan peranan penting dalam operasi propaganda kekerasan ISIS untuk melakukan radikalisasi, merekrut, dan menghasut individu di seluruh dunia. Dia telah mengawasi perencanaan, koordinasi, dan pembuatan banyak video propaganda, penerbitan, dan platform dalam talian yang merangkumi adegan penyiksaan kejam dan eksekusi massa orang awam yang tidak bersalah. Dengan menekankan keganasannya yang ekstrem, dia memimpin usaha untuk membersihkan ISIS dari pendapat yang sederhana, memenjarakan anggota pasukan propaganda ISIS yang tidak memenuhi tafsirannya yang melampau terhadap Islam.

Foto tambahan

Muhammad Khadir Musa Ramadan
Muhammad Khadir Musa Ramadan