Dikehendaki Kerana Melakukan Keganasan

Sehingga AS$25 Juta

Sehingga AS$10 Juta

Sehingga AS$7 Juta

Sehingga AS$6 Juta

Sehingga AS$5 Juta

Sehingga AS$4 Juta

Sehingga AS$3 Juta

Sehingga AS$2 Juta

Sehingga AS$1 Juta

Ganjaran Sehingga $500,000

Ganjaran Sehingga $250,000