Dikehendaki
Maklumat yang membawa ke muka pengadilan...

Jaber A. Elbaneh

Sehingga AS$5 Juta

Jaber A. Elbaneh dikehendaki berkaitan dengan tuduhan jenayah kerajaan yang dikeluarkan pada 21 Mei 2003 di Daerah Barat New York, Buffalo, New York. Ia didakwa memberi sokongan material kepada pertubuhan pengganas dan bermuafakat untuk memberi sokongan material, khususnya kepada al-Qa’ida.

Elbaneh dipercayai melarikan diri dari Amerika Syarikat, dan difikirkan masih di luar negara.

Foto tambahan

Jaber A. Elbaneh