Dikehendaki
Maklumat yang membawa ke muka pengadilan...

Ibrahim al-Banna

Sehingga AS$5 Juta

Ibrahim al-Banna ialah ahli kepimpinan al-Qaida di Semenanjung Arab (AQAP) dan telah berkhidmat sebagai ketua kumpulan keselamatan. Al-Banna ialah seorang ahli pengasas AQAP dan telah menyediakan latihan dan bimbingan keselamatan dan ketenteraan kepada kepimpinan AQAP.