Dikehendaki
Maklumat yang membawa ke muka pengadilan...

Abu 'Abd al-Karim al-Masri

Sehingga AS$5 Juta

Abu ‘Abd al-Karim al-Masri adalah ahli veteran al-Qa’ida (AQ) dan pemimpin kanan Hurras al-Din (HAD). Pada tahun 2018, al-Masri, adalah ahli shura HAD, badan pembuatan keputusan kanan kumpulan, dan berkhidmat sebagai pengantara di antaranya dan Al-Nusrah Front.

Hurras al-Din adalah kumpulan gabungan al-Qa’ida yang muncul di Syria pada awal tahun 2018 selepas beberapa puak berpisah dari Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Kepimpinan HAD, termasuk al-Masri tetap setia kepada AQ dan pemimpinnya, Ayman al-Zawahiri.

Foto tambahan

Abu 'Abd al-Karim al-Masri
Salman Raouf Salman - Spanish