ກ່ຽວກັບ

ພາບລວມໂຄງການ

ພາບລວມໂຄງການ

RFJ, ໂຄງການເງິນລາງວັນດ້ານ ຄວາມປອດໄພຂອງຊາດຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສຫລ ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ກົດໝາຍເພື່ອປາບປາມ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ 1984, ກົດໝາຍມະຫາຊົນ 98-533 (1984 Act to Combat International Terrorism, Public Law 98-533) (ຈັດໃນລະຫັດ 22 U.S.C. § 2708). ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ກົມຄວາມປອດໄພທາງການທູດຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ພາລະກິດຂອງ RFJ ແມ່ນເພື່ອມອບລາງວັນເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນທີ່ປົກປ້ອງຊີວິດຄົນອາເມລິກາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສຫລ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ.  

ນັບຕັ້ງແຕປີ 1984, ສະພາຄອນເກຣສໄດ້ຂະຫຍາຍອຳນາດທາງກົດໝາຍຂອງ RFJ ເພື່ອມອບເງິນລາງວັນສຳລັບຂໍ້ມູນໃນສາມໝວດກວ້າງໆຄື: 

 • ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ. ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່:
  • ນຳໄປສູ່ການຈັບຕົວ ຫລື ສານຕັດສິນວ່າກະທຳຜິດສຳລັບຜູ້ໃດໜຶ່ງທີ່ວາງແຜນ, ກະທຳຜິດ, ຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ພະຍາຍາມກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍສາກົນຕໍ່ປະຊາຊົນ ຫລື ຊັບສິນ ຂອງສະຫະລັດ ຫລື ຕ່າງປະເທດ;
  • ປ້ອງກັນການເກີດຂຶ້ນຂອງການກະທຳດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ຕົ້ນ;
  • ລະບຸຕົວຕົນ ຫລື ຫາທີ່ລີ້ຊ່ອນຂອງຜູ້ນຳ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ສຳຄັນ; ຫຼື
  • ຂັດຂວາງ ກົນໄກທາງການເງິນຂອງ ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ.  ນີ້ແມ່ນລວມທັງການຂັດຂວາງ ເຄືອຂ່າຍການລັກພາຕົວ ແລະເຫດການລັກພາຕົວທີ່ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນແກ່ອົງການດັ່ງກ່າວ. 
 • ການເຄື່ອນໄຫວທາງໄຊເບີ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງມຸ່ງຮ້າຍ. ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່:
  • ລະບຸຕົວຕົນ ຫລື ຫາທີ່ລີ້ຊ່ອນຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ກະທຳພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຫລື ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫລື ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລະເມີດ ແລະການສໍ້ໂກງທາງຄອມພິວເຕີ (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030.  ນີ້ລວມທັງການແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງຂອງຕ່າງປະເທດ.
 • ເກົາຫຼີເໜືອ.ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່:
  • ຂັດຂວາງ ກົນໄກທາງການເງິນຂອງບຸກຄົນ ຫລື ອົງກອນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໜຶ່ງໆທີ່ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື
  • ລະບຸຕົວຕົນ ຫລື ຫາທີ່ລີ້ຊ່ອນຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຜູ້ທີ່, ໃນຂະນະທີ່ກະທຳພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຫລື ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫລື ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລະເມີດ ແລະການສໍ້ໂກງທາງຄອມພິວເຕີ (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030.  ນີ້ລວມທັງການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ແລະການບຸກລຸກເຂົ້າໃນ ລະບົບຂອງລັດຖະບານ ສຫລ.

ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການສະເໜີລາງວັນ

ເມື່ອ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອະນຸມັດການສະເໜີເງິນລາງວັນ, RFJ ລົງໂຄສະນາມັນ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມເປົ້າໝາຍໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມດ້ານວັດທະນະທຳໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຫລາກຫລາຍ, ລວມເຖິງ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ແອັບພລິເຄຊັ່ນແຊັດທາງສັງຄົມ ແລະ ສື່ປະເພນີອື່ນໆ.

ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເບາະແສ

ການໂຄສະນາຂອງ RFJ ແນະນຳຜູ້ຄົນສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາທາງຂໍ້ຄວາມຫາ ສາຍຂໍ້ມູນພາສາສະເພາະຂອງ RFJ ທີ່ມີຫລາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັ່ນການສົ່ງຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າລະຫັດ, ລວມເຖິງ Signal, Telegram, ແລະ WhatsApp. ນອກນັ້ນບຸກຄົນຍັງອາດສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາທາງອີເມວ ແລະ ບັນຊີ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
RFJ ກະຈາຍຂໍ້ມູນເບາະແສທີ່ເໝາະສົມໄປໃຫ້ ສຳນັກງານ USG ອື່ນໆ. 

ການຈ່າຍເງິນລາງວັນ

ຖ້າຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ຂ່າວມີຜົນຕາມມາທີ່ດີ, ສຳນັກງານສຶບສວນຂອງ ສຫລ ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກັບຄະດີນັ້ນອາດຕັດສິນໃຈໃນການສະເໜີຊື່ ຜູ້ໃຫ້ຂ່າວສຳລັບການຈ່າຍເງິນລາງວັນ. ຄະນະກຳມະການທີ່ມີຫລາຍໜ່ວຍງານກ່ຽວພັນ ກວດສອບການສະເໜີຊື່ສຳລັບເງິນລາງວັນ ຈາກນັ້ນສົ່ງເຖິງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ອຕັດສິນວ່າຈະຈ່າຍເງິນລາງວັນຫລືບໍ່.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ໂຄງການ ລາງວັນເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳໃນປີ 1984, ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຈ່າຍເງິນເກີນ 200 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຄົນຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງນຳມາສູ່ ການຈັບກຸມ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອຮັບໂທດຕາມກົດໝາຍ; ໄດ້ຂັດຂວາງການໂຈຕີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫລື ການສະໜອງທາງການເງິນ, ຫລື ໄດ້ຂັດຂວາງ ກົນໄກທາງການເງິນ ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ.