វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Sirajuddin Haqqani

អាស៊ីខាងត្បូង និង កណ្តាល

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $10 million for information on Sirajuddin Haqqani, also known as Siraj Haqqani and Khalifa. Sirajuddin leads the Haqqani Network (HQN), a U.S-designated Foreign Terrorist Organization (FTO). Under his leadership, HQN has planned and conducted numerous significant kidnappings and attacks against U.S. and Coalition Forces in Afghanistan, the Afghan government, and civilian targets. In 2015, Sirajuddin was appointed deputy leader of the Taliban, cementing the alliance between HQN and the Taliban.

During an interview with an American news organization, Sirajuddin admitted to planning the January 14, 2008 attack against the Serena Hotel in Kabul, Afghanistan, which killed six people, including U.S. citizen Thor David Hesla. Sirajuddin also admitted to having planned the April 2008 assassination attempt on Afghan President Hamid Karzai.

On March 11, 2008, the U.S. Department of State designated Sirajuddin Haqqani as a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224, as amended. As a result of this designation, among other consequences, all property and interests in property of Sirajuddin that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with Sirajuddin. In addition, it is a crime to knowingly provide, or attempt or conspire to provide, material support or resources to the FTO HQN.

រូបភាព៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Afghanistan, Pakistan

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

1970;1973;1977;1978

ទីកន្លែងកំណើត៖

Danda, Miramshah, Afghanistan;Khowst Province, Afghanistan;Neka District, Paktika, Afghanistan;Srana Village, Garda Saray District, Paktya Province, Afghanistan;Pakistan

ភេទ៖

កម្ពស់៖

5’7″(170 cm)

ទម្ងន់៖

150 lbs (68 kg)

មាឌ៖

Medium

ពណ៌សក់៖

Black

ពណ៌ភ្នែក៖

Brown

សម្បុរ៖

Light

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Sirajuddin Haqqani Jalaluddin Khwasa Muhammad;Sirajuddin Haqani;Serajuddin Haqani;Sirajuddin Jallaloudine Haqqani;Siraj Haqqani;Siraj Haqani;Saraj Haqqani;Saraj Haqani;Khalifa;Halifa;Khalifa (Boss) Shahib;Siraj;Seraj;Mohammad Siraj;Sarajadin;Cirodjiddin;Arkani;Ahmed Zia

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content