វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Muhammad Ahmed al-Munawar

ដើមបូព៌ា – អាហ្វ្រិកខាងជើង និង មជ្ឈិមបូព៌ា

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $5 million for information on Muhammad Ahmed al-Munawar, also known as Abdarahman al-Rashid Mansour and Ashraf Naeem Mansour. Al-Munawar, an alleged member of the Abu Nidal Organization terrorist group, is wanted for his role in the September 5, 1986 hijacking of Pan Am Flight 73 in Karachi, Pakistan. After holding 379 passengers and crew hostage for nearly 16 hours, the hijackers began shooting indiscriminately. Twenty people, including two Americans, were killed and more than 100 were injured.

For his role in the hijacking, al-Munawar was indicted by a U.S. federal grand jury and is on the FBI’s Most Wanted Terrorists List. Al-Munawar likely resides in the Middle East.

រូបភាព៖

បណ្ណប្រកាស៖

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

May 21, 1965

ទីកន្លែងកំណើត៖

Kuwait

ភាពជាពលរដ្ឋ៖

Palestinian;possibly Lebanon

សញ្ជាតិ៖

Palestinian

ភេទ៖

កម្ពស់៖

5’9” (175 cm)

ទម្ងន់៖

132 lbs (60 kg)

មាឌ៖

Medium

ពណ៌សក់៖

Black

ពណ៌ភ្នែក៖

Dark

សម្បុរ៖

Light

ភិនភាគ៖

Al-Munawar has a scar on his left hand near his thumb.

ភាសានិយាយ៖

Arabic

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Abdarahman al-Rashid Mansour;Ashraf Naeem Mansour;Zubair;Shamed Khalil Zubair;Abdul Rahman Al-Rashid Mansoor;Al Rashad Mansur;Ahmed Khalid Zubair;Abdur Rehman Rashad Mansur

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content