វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Jehad Serwan Mostafa

ដើមបូព៌ា – អាហ្វ្រិកខាងជើង និង មជ្ឈិមបូព៌ា | អឌ្ឍគោលខាងលិច | អាហ្វ្រិក – អនុតំបន់សាហារា

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $10 million for information on Jehad Serwan Mostafa, also known as Ahmed Gurey, Anwar al-Amriki, and Emir Anwa. Mostafa is a U.S. citizen and former resident of California, who has held leadership positions with al-Shabaab, a U.S.-designated Foreign Terrorist Organization. He is believed to be the highest-ranking U.S. citizen fighting overseas with a terrorist organization.

Mostafa lived and graduated from college in San Diego, California, before moving to Somalia in 2005. It is believed he participated in attacks against Ethiopian forces before joining al-Shabaab in approximately 2008. With al-Shabaab, Mostafa has functioned in many critical capacities, including serving as a military instructor at the group’s training camps, leading foreign fighters, operating in the group’s media wing, acting as an intermediary between al-Shabaab and other terrorist organizations, and leading the group’s use of explosives in terrorist attacks. Mostafa is believed to continue to play a critical role in planning operations directed against the Somali government and internationally-supported African Union forces in Somalia and East Africa. As a result, Mostafa continues to pose a direct threat to U.S. forces, civilians, and interests.

On October 9, 2009, Mostafa was indicted in the Southern District of California on charges of conspiring to provide material support to terrorists, conspiring to provide material support to al-Shabaab, and providing material support to al-Shabaab. On December 2, 2019, a superseding indictment unsealed in U.S. federal court charged Mostafa with terrorism-related offenses. Mostafa is on the FBI’s Most Wanted Terrorists List.

រូបភាព៖

បណ្ណប្រកាស៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Ethiopia, Kenya, Somalia, Yemen

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

December 28, 1981

ទីកន្លែងកំណើត៖

Waukesha, Wisconsin, United States of America

ភាពជាពលរដ្ឋ៖

United States of America

ភេទ៖

កម្ពស់៖

6’1″(185 cm)

ទម្ងន់៖

170 lbs (77 kg)

មាឌ៖

Tall;thin

ពណ៌សក់៖

Brown

ពណ៌ភ្នែក៖

Blue

សម្បុរ៖

Light

ភិនភាគ៖

Mostafa is left-handed and has a distinctive scar on his right hand. He wears a full beard and glasses.

ភាសានិយាយ៖

Arabic;English;Somali

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Emir Anwar;Ahmed Gurey;Anwar al-Amriki;Abu Abdullah al-Muhajir;“Ahmed”;“Anwar”

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content