វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Ibrahim Taher

ដើមបូព៌ា – អាហ្វ្រិកខាងជើង និង មជ្ឈិមបូព៌ា | អាហ្វ្រិក – អនុតំបន់សាហារា | អឺរ៉ុប និង អាស៊ីអឺរ៉ុប

ប្រាក់រង្វាន់

Up to $10 million

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $10 million for information that leads to the disruption of the financial mechanisms of Hizballah. Ibrahim Taher is a Hizballah financier operating in Guinea. Taher has been identified as one of the most prominent financial supporters of Hizballah in Guinea. He is believed to employ a number of individuals affiliated with Hizballah within the country. 

Taher and an associate sent U.S. dollars collected at one of their commercial facilities to Conakry Airport and bribed Guinean customs officials to allow their currency to pass in luggage. Taher has used his status as Honorary Consul of Lebanon to Cote d’Ivoire to avoid scrutiny while traveling in and out of Guinea.  

As recently as 2020, a group of Guinea-based Lebanese businessmen including Taher and Hizballah financier Ali Saade flew from Guinea to Lebanon on a special flight with a large amount of money. The group claimed the money was to aid the COVID-19 situation in Lebanon, thereby avoiding scrutiny. COVID-19 relief has been previously used as a cover for transferring funds from Guinea to Lebanon for Hizballah.

On March 4, 2022, the U.S. Department of the Treasury designated Taher as a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224, as amended, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Hizballah. As a result of this designation, among other consequences, all property, and interests in property, of Taher that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with Taher. In addition, it is a crime to knowingly provide, or attempt or conspire to provide, material support or resources to Hizballah, a U.S.-designated Foreign Terrorist Organization.

បណ្ណប្រកាស៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Guinea

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

November 10, 1963; October 11, 1963

ទីកន្លែងកំណើត៖

Jwaya, Lebanon

សញ្ជាតិ៖

Lebanon; United Kingdom

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង ប្រទេស៖

16311109613998 (Guinea), Expires: October 27, 2031; 790205295 (United Kingdom), Expired: August 22, 2018; 137828

ភេទ៖

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Ibrahim Amin Fadlallah Taher; Ibrahim Fadlallah Taher; Fadlallah Brahim Taher

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Line របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Viber របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content