វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Hafiz Saeed

អាស៊ីខាងត្បូង និង កណ្តាល

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $10 million for information on Hafiz Saeed, the founder and leader of Lashkar-e Tayyiba (LeT), a U.S.-designated Foreign Terrorist Organization (FTO). Saeed participated in the planning of the 4-day-long terrorist assault on Mumbai, India in November 2008 that left 166 individuals dead, including six Americans.

In 2020, a Pakistani anti-terrorism court convicted Saeed on multiple counts of terrorism financing and sentenced him to prison. The United States continues to seek information on Saeed because the Pakistani judicial system has released convicted LeT leaders and operatives in the past. 

On May 27, 2008, the U.S. Department of the Treasury designated Saeed as a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224, as amended. As a result of this designation, among other consequences, all property, and interests in property, of Saeed that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with Saeed. In addition, it is a crime to knowingly provide, or attempt or conspire to provide, material support or resources to the FTO LeT. On December 10, 2008, Saeed was listed at the United Nations 1267/1989 al-Qa’ida Sanctions Committee as an individual associated with the al-Qa’ida terrorist organization and, thus, subject to international sanctions.

រូបភាព៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Pakistan

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖

June 5, 1950

ទីកន្លែងកំណើត៖

Sargodha, Punjab, Pakistan

ភាពជាពលរដ្ឋ៖

Pakistan

សញ្ជាតិ៖

Pakistan

លេខលិខិតឆ្លងដែន និង ប្រទេស៖

Booklet A5250088 (Pakistan); BE5978421 (Pakistan)

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង ប្រទេស៖

23250460642 (Pakistan); 3520025509842-7 (Pakistan)

ភេទ៖

ពណ៌សក់៖

Red

ពណ៌ភ្នែក៖

Brown

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Muhammad Saeed; Hafiz Muhammad Saeed; Hafez Mohammad Sayeed; Hafiz Mohammad Saeed; Hafiz Mohammad Sayid; Hafiz Mohammad Syeed; Hafiz Mohammad Sayed; Muhammad Saeed Hafiz; Hafiz Sahib; Tata Ji

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Line របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Viber របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content