វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Fuad Mohamed Khalaf

អាហ្វ្រិក – អនុតំបន់សាហារា

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $5 million for information on Fuad Mohamed Khalaf, also known as Fuad Shongale. Khalaf is a leader of al-Shabaab and has facilitated financial support for this U.S.-designated Foreign Terrorist Organization (FTO).

In April 2008, Khalaf and several other individuals directed vehicle-borne explosive device attacks on Ethiopian bases and Transitional Federal Government elements in Mogadishu, Somalia. In May 2008, Khalaf and a group of fighters attacked and captured a police station in Mogadishu, killing and wounding several soldiers. That same month, Khalaf held two fundraising events for al-Shabaab at mosques in Kismaayo, Somalia.

On April 13, 2010, the U.S. Department of the Treasury designated Khalaf as a Specially Designated National pursuant to Executive Order 13536 for contributing to the violence and deterioration of security in Somalia. As a result of this designation, among other consequences, all property and interests in property of Khalaf that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any transactions with Khalaf. In addition, it is a crime to knowingly provide, or attempt or conspire to provide, material support to al-Shabaab, a designated FTO.

រូបភាព៖

បណ្ណប្រកាស៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Somalia

សញ្ជាតិ៖

Somalia; Sweden

ភេទ៖

ពណ៌សក់៖

Black

ពណ៌ភ្នែក៖

Brown

សម្បុរ៖

Medium

ឈ្មោះប្តូរ/ការសរសេរឈ្មោះជំនួសផ្សេង៖

Fuad Muhammad Khalaf Shongole; Fouad Shongale; Fuad Songale; Fuad Shangole; Fuad Shongole; Fuad Shongale; Fuad Khalaf; Fuad Mohammed Khalif; Fuad Mohamed Kalaf; Fuad Mohammed Khalaf; Fuad Mohamed Qalaf; Fuad Mohamed Khalif

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

ភាសា

Skip to content